Regionale zorgorganisaties: extra druk op thuiszorg in zomerperiode

oud

Zorgverleners en hun organisaties in de Achterhoek en Liemers hebben het afgelopen jaar alles in het werk gesteld om de zorg te laten doorgaan. Ook in de zomerperiode zetten ze zich daarvoor in. Wel geven ze een gezamenlijk signaal af: door de combinatie van beperkte bezetting in de zomer en corona invloeden kan de zorgverlening anders verlopen dan klanten gewend zijn. 

Ook in de regio neemt de vraag naar zorg in de thuisomgeving gestaag toe. Juist in de zomer wordt die druk extra voelbaar: ook zorgverleners genieten van hun welverdiende vakantie, terwijl de vraag naar zorg niet afneemt. Integendeel: bij hogere temperaturen zijn mensen vaak net iets minder zelfredzaam. Ook is de familie of buurman die normaal een handje meehelpt minder vaak beschikbaar. 

Dit jaar zien zorgorganisaties in de regio dat die druk extra toeneemt. De corona pandemie legde een grote druk op de zorg, wat terug te zien is in het ziekteverzuim. Tegelijk komt de reguliere zorg in bijvoorbeeld ziekenhuizen weer op gang. Een deel van deze patiënten heeft na ontslag ook behoefte aan zorg in de thuissituatie. Dat maakt de uitdaging om ook in de komende maanden de goede zorg te kunnen leveren extra groot. 

Voor zorgorganisaties betekent dat naast de gebruikelijke zorgvuldig planning: creatief zoeken naar oplossingen en soms ook moeilijke keuzes maken. Veel zorgorganisaties hebben op dit moment te maken met wachtlijsten. Door onderling samen te werken proberen zij ervoor te zorgen dat de wachttijd op zorg niet langer is dan strikt noodzakelijk. Daarbij hanteren ze bestaande afspraken tussen zorgorganisaties en verzekeraars over wat redelijke termijnen zijn om te wachten op zorg. 

Voor inwoners van de regio die een beroep doen op zorg, kan de zomerdrukte dus ook gevolgen hebben: het kan zijn dat de wijkverpleegkundige vraagt om vaker een beroep te doen op mantelzorgers. Ook kan het zijn dat men langer op zorg moet wachten dan gewenst of dat die zorg op een andere manier dan gebruikelijk wordt geleverd: bijvoorbeeld door andere zorgverleners of op andere tijdstippen. Tenslotte bekijken zorgorganisaties ook op gemeentelijk niveau welke extra inspanningen er mogelijk en nodig zijn om zo goed mogelijk te voorzien in de zorgvraag. 

In de komende weken informeren zorgorganisaties Azora, Buurtzorg, Careaz, Gouden Leeuw Groep, Marga Klompé, Markenheem en Sensire waar nodig hun eigen klanten over de ontstane situatie en zoeken zorgverleners samen met klanten en hun netwerk naar de meest optimale oplossingen.