Onderhoud en kap van bomen langs de N312 te Ruurlo

boom

Ruurlo – Bomen zijn belangrijk voor provincie Gelderland, ook langs wegen. Ondanks planmatig beheer en onderhoud hebben bomen niet het eeuwige leven. Provincie Gelderland voert vanaf half juli onderhoud uit aan de bomen langs de N312 te Ruurlo. Er is beperkte verkeershinder voor de weggebruikers.

Vellen
Langs de Stappeldijk (N312) te Ruurlo ligt ter hoogte van Huize Ruurlo een laan van ca. 200 beukenbomen. Deze beuken hebben het moeilijk door de droogte. Vorig jaar zijn hierdoor 7 dood gegaan. De gemeente Berkelland heeft daarvoor in april 2021 een omgevingsvergunning voor het kappen verleend. Nu blijken er nog 13 beuken dood. Ook daarvoor heeft de gemeente Berkelland een vergunning voor het kappen verleend. Deze noodkap is nodig voor de veiligheid van de omgeving. De 20 bomen worden half juli geveld.

Herplant
Herplanten is op dit moment nog niet mogelijk. De ruimte die vrijkomt door het kappen van de bomen is te klein is om een nieuwe boom te planten. De provincie onderzoekt op welke wijze zij deze bomen op termijn daar kan herplanten.

De andere bomen op dit wegvak worden gesnoeid, zodat de veiligheid voor de omgeving weer veilig is. Sommige bomen worden fors teruggesnoeid. Zo kunnen ze nog een aantal jaren mee.