Veel animo voor Lochems Ondernemers Fonds

lochem

Foto; Extra nieuws

Lochem – In de gemeente Lochem komen binnenkort veel initiatieven tot bloei. Als prikkel voor de lokale economie en behoud van ondernemerschap. Vanaf half april konden groepen van ondernemers 3 weken lang voorstellen doen. En kans maken op een vergoeding uit het Lochems Ondernemers Fonds (LOF). Dit leverde 50 initiatieven op, van 29 inzenders. Burgemeester en wethouders stellen na een zorgvuldige beoordeling geld beschikbaar aan 18 initiatieven.

Alle indieners kregen bericht. De initiatieven die kunnen starten komen uit 7 kernen: Almen, Barchem, Eefde, Gorssel, Harfsen, Laren en Lochem. Een aantal initiatieven richten zich op de hele gemeente. Of zijn een samenwerking tussen ondernemers uit verschillende kernen. De acties stimuleren verkoop, nieuw lidmaatschap, helpen bij promotie van het winkelaanbod en toeristische mogelijkheden. Of zorgen voor extra sfeer en aantrekkingskracht.  

“Het aantal initiatieven overtreft mijn verwachting”, zegt wethouder Economie Eric-Jan de Haan. “Daaruit blijkt wel het hart voor ondernemerschap en actieve kernen, ook in deze lastige tijd”.

Creatieve samenwerking
Alle initiatieven die met steun van het LOF starten, staan op www.lochem.nl/lof. Ondernemersgezelschappen kwamen met creatieve plannen. Een paar voorbeelden: In Laren ontwikkelt ondernemersvereniging Laren het spel Laorne Monopoly. Een variant op Monopoly om de verkoop van Larense ondernemers te stimuleren.

In Gorssel bedachten winkeliers en horeca een consumptiebonnenactie. Wie koopt bij de lokale ondernemer, kan besteden bij de horeca in Gorssel.

En in Lochem krijgt VVV Lochem een bijdrage voor bredere verspreiding van de Inspiratiekrant. Om reclame te maken voor het vrijetijdsaanbod in alle kernen.

Budget
Ondernemers stuurden voor ruim € 493.000 aan plannen in. In het LOF was € 100.000 beschikbaar. Hierdoor moesten keuzes worden gemaakt. Dit gebeurde aan de hand van voorwaarden en stappen die met de regeling bekend zijn gemaakt. Het college kende toe voor ruim € 122.000, om te voorkomen dat een aantal goede initiatieven moest afvallen.

LOF is een lokale steunmaatregel
Het LOF is een lokale steunmaatregel in coronatijd. Bedoeld als verlichting en (morele) steun aan ondernemers en als stimulans voor samenwerking tussen ondernemers. Door samen te ondernemen komt er weer wat perspectief. Op weg naar een open samenleving als er weer meer kan. Dit is niet alleen belangrijk voor ondernemers zelf, maar ook voor het voorzieningenniveau voor inwoners en toeristen.