Start werkzaamheden N348 kruising Jodendijk – Scheuterdijk op 19 april

fietspad

Eefde – Provincie Gelderland voert tussen 19 april en medio september werkzaamheden uit aan de  kruising N348 – Jodendijk – Scheuterdijk. Deze kruising  krijgt een nieuwe, veiligere inrichting en de provincie maakt een parallelweg aan de kant van de Scheuterdijk. Ook de aansluiting van de Zutphenseweg op de N348 in Eefde wordt aangepast, zodat deze veiliger is voor fietsers. De werkzaamheden vinden in vier fasen plaats.

Andere aansluiting
De kruising Jodendijk – Scheuterdijk krijgt een middengeleider. Zo kunnen fietsers straks in twee keer de weg oversteken. De aansluiting van de Jodendijk en de Scheuterdijk op de N348 voor gemotoriseerd verkeer komen te vervallen. De Jodendijk wordt een doodlopende weg. Via de nieuwe parallelweg sluit de provincie de Scheuterdijk aan op de Zutphenseweg. De provincie wil zo meer overzicht creëren op de kruising en de kans op ongelukken verminderen.

Fase 1
De werkzaamheden aan de N348 zijn opgedeeld in 4 fasen. Tussen 19 april en 27 juli werkt de provincie aan de aanleg van de parallelweg tussen de Scheuterdijk en de Zutphenseweg. Tijdens deze werkzaamheden worden fietsers lokaal omgeleid met borden langs de weg. Gemotoriseerd verkeer heeft geen hinder van deze werkzaamheden.

Fase 2: Zutphenseweg
Tussen medio mei en 25 juni wordt de aansluiting van de Zutphenseweg op de N348 opnieuw ingericht. Voor fietsers geldt dezelfde omleiding als tijdens de werkzaamheden aan de parallelweg. De omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer is nog niet bekend. De provincie informeert belangstellenden hierover via de webpagina’s www.bereikbaargelderland.nl en www.gelderland.nl/N348-Eefde-A1-kruising-Jodendijk-Scheuterdijk. Aanwonenden krijgen een brief en weggebruikers worden ter plekke omgeleid via borden langs de weg.  

Fase 3: Jodendijk – Scheuterdijk
Tussen medio augustus en eind september werkt de provincie aan de Jodendijk en Scheuterdijk. De Jodendijk wordt afgesloten van de N348, de Scheuterdijk wordt aangesloten op de parallelweg. Tijdens de werkzaamheden worden fietsers lokaal omgeleid. Gemotoriseerd verkeer op de N348 heeft geen hinder van deze werkzaamheden.

Fase 4: N348
In september 2021 brengt de provincie de middengeleider aan bij de kruising Jodendijk – Scheuterdijk. Er wordt ook een nieuwe deklaag van het asfalt aangebracht. Voor deze werkzaamheden is het nodig de N348 één weekend af te sluiten. Het is nog niet bekend welk weekend dit wordt. De provincie communiceert hier op een later moment over.
Meer informatie over de planning en de werkzaamheden staat op
www.gelderland.nl/N348-Eefde-A1-kruising-Jodendijk-Scheuterdijk.