IVN Noord-Midden Achterhoek plant jubileumbomen

In Lochem werd een boom geplant door Ineke Rood, voorzitter, samen met mensen van Stijgoord. Alfred te Pas de penningmeester en Johan Busger op Vollenbroek

Lochem – Natuurorganisatie IVN Noord-Midden Achterhoek bestaat 40 jaar. Alle reden voor een feestje! Op het programma staan activiteiten voor alle natuurliefhebbers in de regio. Als symbolische start van de festiviteiten heeft IVN NMA jubileumbomen geplant in de gemeenten Bronckhorst,  Lochem en Berkelland.

IVN NMA is in een groot deel van de Achterhoek actief. Daarom wilde de natuurorganisatie alle drie de werkgemeenten een cadeau geven. De keus viel op bomen: een winterlinde, een  zomereik en drie tamme kastanjes. Afgelopen week, op dinsdag 16 maart zijn ze geplant. De eerste kreeg een plek op de Bleek in Vorden, op Stijgoord in Lochem kwam de zomereik te staan en de drie tamme kastanjes zijn geplant in het park achter het gemeentehuis in Borculo.

Het planten van de bomen is nog maar het begin. Op het jubileumprogramma staan nog een hoogst actuele lezing over kringlooplandbouw en een aantal excursies. In alle drie de gemeenten kan men op pad. Naar een bijeneducatiecentrum, een heemtuin, of een boerenbedrijf waar de vruchtbare kringloop centraal staat. Op 4 september is de feestelijke afsluiting met een gezellige bio-diverse informatiemarkt.

Bomen de grond in 
De eerste boom is geplant op de Bleek in Vorden. Wethouder Paul Hofman van Bronckhorst ontving de winterlinde van IVN bestuurslid Rebecca Planteijdt. Op de Bleek vind je  je nieuwe natuur. Gemeente en waterschap hebben  samen met omwonenden een plan bedacht en uitgevoerd om de Baakse Beek in Vorden meer ruimte te geven. Er is een beetje wildernis, een wandelroute, een wadi, een picknickplaats en zicht op kunst via het Bilderspad. Veel bomen zijn gekapt, maar er is nu in elk geval één nieuwe extra terug: een winterlinde met zijn prachtige kern. Hij staat bij de kinderspeelplaats.

De tweede  boom is neergezet in Stijgoord, het nieuwe natuurgebied aan de Berkel in Lochem. Alfred te Pas, secretaris van Marke Lochem, ontving de zomereik uit handen van IVN voorzitter Ineke Rood. Op Stijgoord is een groep vrijwilligers actief in de stichting Marke Lochem. Zij zorgen voor beheer en onderhoud. Aan de oostkant van de stad lag hier vroeger het openluchtzwembad Stijgoord. Veel inheemse bomen waren in de loop der jaren gekapt. Geleidelijk worden er nieuwe geplaatst. Vooral veel fruitbomen. IVN wil nu graag een handje helpen bij de herinrichting. De keuze is in overleg gevallen op een inheemse boom: de zomereik.


Tenslotte kwam Berkelland aan de beurt. Daar bood  IVN voorzitter Ineke Rood aan burgemeester Joost van Oostrum  de tamme kastanjes aan. Drie stuks nog wel, die zo geplant zijn dat er een paraplu van boomkruinen ontstaat. De bomen zelf bloeien prachtig en zijn door de nectar aantrekkelijk voor kevertjes, vliegen en bijen. In het najaar kunnen de kastanjes gezocht en gepoft worden.  Ze staan in het  park achter het gemeentehuis aan de Marktplaats 1 in Borculo.

Actief sinds 1981
40 jaar geleden was de start. Het heette toen nog Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, afdeling Lochem en omstreken. Inmiddels is het gewoon ‘natuureducatie‘ en daar is ‘duurzaamheid’ aan toegevoegd. Het werkgebied is uitgebreid naar heel Noord en Midden Achterhoek. De landelijke vereniging IVN  waar IVN NMA deel van uitmaakt bestaat trouwens nog langer, al 60 jaar.

IVN NMA viert het jubileumfeest niet alleen met de eigen 200 leden en donateurs, maar met alle natuurliefhebbers in haar gebied. En dat zijn er velen. Het gebied loopt van Borculo tot Almen en van Ruurlo tot Steenderen. Er zijn grote en kleine kernen, bossen en weiden, landgoederen en waterpartijen. Heel afwisselend.

Excursies, cursussen, slootjesdagen
IVN is in onze regio een bloeiende zeer actieve vereniging. Maandelijks zijn er vrije wandelingen met gidsen. Die staan nu stil, maar met hulp van de IVN route app kan je de wandelingen van dit seizoen zelf lopen, met een mooie toelichting erbij. Daarnaast zijn er voor iedereen cursussen. Van en voor vroege vogels, over paddenstoelen, wilde bloemen, wildsporen in de natuur etc. Voor leden en hun gasten vinden er ook maandelijks goedbezochte avonden plaats met lezingen over natuuronderwerpen. En natuurlijk zijn er ook natuurexcursies. Ook ondernemers en particulieren kunnen bij het IVN terecht voor speciale wandelingen met een gids. Met scholen wordt samengewerkt door het geven van natuurlessen en de IVN slootjesdagen zijn ‘wereldberoemd’. Op tal van markten staat de IVN-informatiestand.

Natuurtuin, landschapsbeheer
IVN NMA heeft ook een eigen natuurtuin, al 37 jaar. Ook die is In Lochem. Tal van scholieren en vrijwilligers zijn hier maandelijks te vinden. Er is recent zelfs een kloostertuin aangelegd. 

Weer een andere groep IVN’ers houdt zich bezig met landschapsbeheer. Zij knotten bomen, graven greppels en geven plaatselijk advies. Zij werken ook samen met de provinciale landschapsbeheerders, die juist vanwege die goede relatie IVN voor het bomenplan met een royale gift bedachten.

IVN merkt dat ook gemeenten, de provincie en het waterschap graag een beroep doen op de kennis en ervaring van de IVN’ers. IVN dacht bijvoorbeeld mee over het biodiversiteitsplan in Lochem, de Dassenburcht in Vorden en het Gastheerschap in het Landschap in Ruurlo. 

Het volledige feestprogramma is binnenkort te vinden op de website van de vereniging: https://www.ivn.nl/afdeling/noord-midden-achterhoek

In Vorden plant wethouder Paul Hofman, samen met het hele IVN NMA Bestuur een boom. Van rechts naar links: Ineke Rood voorzitter, Joke Regouw, secretaris, Anita Krijgsman, penningmeester en Rebecca Planteijdt.
In Borculo werd een boom in de grond gezet door de burgemeester van Berkelland en voorzitter Ineke Rood.