Renovatie Twentekanalen

Regio – Rijkswaterstaat werkt in de regio Twente aan de bereikbaarheid via de Twentekanalen, aan de veiligheid op de kanalen en aan de beheersing en kwaliteit van het kanaalwater. 

In april 2020 is een tweede sluis bij Eefde hiervoor geopend. De oude sluis wordt grondig gerenoveerd. Daarnaast wordt onderhoud aan bruggen, sluizen, gemalen en oevers gepleegd. Het kanaal zal tussen Delden en Enschede en de hele zijtak naar Almelo worden verruimd. 

Voor het laatste nieuws zie; www.facebook.com/twentekanalen