Wopke Hoekstra bezoek Doetinchem: Inzetten op een vitale, lokale economie

Wopke Hoekstra bezoekt Doetinchem

Doetinchem – Het CDA wil nog meer inzetten op een vitale, lokale economie. Vernieuwing van winkelgebieden en bedrijventerreinen is een belangrijk element van de nieuwe impuls voor stadsvernieuwing. Met daarbij een gedifferentieerd winkelaanbod in combinatie met een groene en gast vrije uitstraling. CDA Lijsttrekker Wopke Hoekstra bezocht daarom vandaag, samen met Gelders CDA-Kamerlid Evert-Jan Slootweg, Doetinchem, waar men al heel ver is met deze aanpak.

Revitalisering centrumgebied
Hoekstra: “Retail en MKB zijn de grootste werkgevers van ons land. En juist zij hebben het op dit moment enorm moeilijk. Ik heb vandaag met twee zeer gedreven ondernemers gesproken over hoe zij deze crisis het hoofd bieden. Het is daarom belangrijk om juist nu in te zette op een vitale lokale economie”

De afgelopen jaren heeft Doetinchem gewerkt aan het revitaliseren van het hele centrumgebied. Er zijn veel verschillende projecten gestart en uitgevoerd om een mooier en gastvrijer centrum te realiseren. Zo is er flink vergroend. Is er een gebiedsmakelaar gekomen om de leegstand terug te dringen. Is de overlast van fietsers tegengegaan en zijn gebieden heringericht. Dit wordt in samenwerking met de ondernemers gedaan door de oprichting van het Binnenstadsbedrijf.

Extra woningen
Er is in Nederland en zeker ook in Gelderland een grote woningbouwopgave. Het CDA wil de komende 10 jaar 1 miljoen woningen bij bouwen. Zodat iedereen een passende woning heeft. Hoekstra sprak in Doetinchem met een enthousiaste bewoner van de Veentjes die al zijn hele leven in het gebied woont en door passende nieuwbouw daar ook kan blijven wonen.

Ook Evert-Jan Slootweg toonde zich enthousiast: “Doetinchem is een heel goed voorbeeld van hoe je een centrumgebied kan revitaliseren. Daarnaast is het winkelaanbod verkleind. De ruimte die hier ontstond is gebruikt voor extra woningaanbod. En dat is proces wat Nederland en Gelderland op dit moment nodig heeft. De woningbouwopgave in Nederland is groot en dat vraagt om creatieve oplossingen”.