Friesland Campina blokkeert groot zonnepark in Borculo

Caravanstalling met zonnepanelen

Borculo – Wie op Google Maps inzoomt op Borculo ziet al vrij snel een groot wit vlak. Dit is het dak van het grote distributiecentrum dat Friesland Campina huurt van de Beerten Groep. In 2017 heeft Hans Beerten, mede eigenaar van de Beerten Groep, het idee opgevat om op twee bedrijfsgebouwen van Beerten Groep zonnepanelen te leggen. Dit betreft de grote caravanstalling aan het Jonkerspad met 6750 zonnepanelen en het distributiecentrum aan de Harperinkskamp met 6250 zonnepanelen. Beide parken samen zouden ruim 4.100.000 KWh aan stroom opwekken. Dit is ongeveer het stroomverbruik van 1400 woningen. Ongeveer 40% van alle huizen in Borculo.

Voor beide locaties is SDE subsidie aangevraagd bij de overheid en deze aanvraag is goedgekeurd. Na een voorbereiding van een jaar is Beerten begonnen met de realisatie van het zonnepark op de caravanstalling. Medio April 2020 is dit project voltooid en het levert nu 2.100.000 KWh aan stroom per jaar aan het energienet van Borculo.

Bij het distributiecentrum ligt het echter anders. Huurder Friesland Campina was aanvankelijk positief over de aanleg van een PV systeem (andere naam voor een zonnepark). Ze waren zelfs geïnteresseerd om de stroom af te nemen. Dit echter tot op het moment van de aanvang van het project. Ineens waren zij tegen het plaatsen van de zonnepanelen. De reden hiervoor was dat de (inboedel) verzekeraar van Friesland Campina bezwaar had, omdat de dakisolatie in hun ogen onvoldoende brandveilig zou zijn. De opstalverzekeraar van Beerten echter, die het hele gebouw verzekerd, had geen problemen met de zonnepanelen.

De dakconstructie van het distributiecentrum valt echter in brandklasse B (enduse), wat betekend dat het zeer moeilijk brandbaar is. Vrijwel al dit soort grote hallen in Nederland hebben een vergelijkbare dakconstructie. De nieuwe opstelling van de verzekeraars is ook één van de redenen waarom er zo weinig zonnepanelen op dit soort grote daken liggen. De meeste verzekeraars weigeren dit soort objecten nog te verzekeren indien er zonnepanelen op gelegd worden en wellicht in de toekomst ook op hallen waar ze nu al op liggen. Dit is een trend die vooral de laatste jaren speelt in Nederland. Dit is een groot probleem voor ontwikkelaars van PV systemen en daarom wijken ze nu uit naar weilanden waar het (nog) wel toegestaan is.

Met deze wetenschap heeft Hans Beerten samen met de fabrikant, de leverancier en specialisten op het gebied van PV systemen een PV systeem ontwikkeld dat als zeer veilig beschouwd kan worden. Hierbij werd het eventuele brandrisico verwaarloosbaar geacht en daarbij zou een zeer veilig zonnepark op het dak van het distributiecentrum aangebracht kunnen worden.

Friesland Campina wijst ook dit plan, zonder zich er verder in te verdiepen, resoluut af. Als reden hiervoor geeft men aan dat het standpunt van hun verzekeraar ongewijzigd is. Beerten is van mening dat hij alles gedaan heeft om het project gerealiseerd te krijgen maar dat het project gedoemd is te mislukken vanwege de halsstarrige houding van Friesland Campina en hun verzekeraar. “Als de wil er écht was geweest, dan was het wel gelukt” zo meldt Beerten. Na alle inspanning lijkt het erop dat het niet gaat lukken om de 6250 zonnepanelen te plaatsen op het distributiecentrum. “Een prachtig en duurzaam plan dat door Friesland Campina in de prullenbak geschoven wordt”.

Als laatste mogelijkheid om de zonnepanelen toch geplaatst te krijgen heeft Beerten nog één optie bedacht. Tegenover het distributiecentrum ligt een stuk landbouwgrond dat ook eigendom is van Friesland Campina. Qua locatie is dit terrein ook geschikt voor het zonnepark omdat het ongeveer dezelfde oppervlakte heeft. Nu onverhoopt blijkt dat Friesland Campina niet toestaat dat de zonnepanelen op het dak van het distributiecentrum geplaatst worden, zou het een goede mogelijkheid zijn om ze dan aan de overkant op het stuk landbouwgrond te leggen. Op deze grond wordt al vele jarenlang mais verbouwd die binnenkort weer gepoot zal gaan worden. Op zich niks mis mee maar het zou beter zijn om daar nu te beginnen met de bouw van het zonnepark. Vooruitlopend op andere plannen van Beerten, om een grote concerthal te gaan bouwen op ca. 200 meter van deze locatie, heeft Beerten het plan om de zonnepanelen als dak op een grote (overdekte) parkeerplaats te plaatsen. Op deze manier zou het terrein een dubbelfunctie krijgen: 6250 zonnepanelen en een parkeerplek voor zo’n 1000 auto’s.

Ook dit plan is voorgelegd aan Friesland Campina maar direct, zonder duidelijke reden, afgewezen. Beerten vindt dit ronduit teleurstellend en ziet het gehele plan nu langzaam in duigen vallen. De toegezegde SDE subsidie is noodzakelijk voor het opzetten voor het zonnepark. De mogelijkheid om in aanmerking te komen voor deze SDE subsidie verloopt op februari 2022. Op deze datum moet het zonnepark gereed zijn en stroom kunnen leveren. Is dit niet het geval, dan is het over en uit. Beerten benadrukt nogmaals dat het erg jammer is dat Friesland Campina niet meewerkt om dit mooie en duurzame project gerealiseerd te krijgen. Hij geeft het echter nog niet op, al komt de deadline wel in zicht. Hij probeert in gesprek te blijven maar op een gegeven moment houdt het gewoon op.