BSO+ start bij De Kaardebol in Zutphen

baby

Foto; Pixabay

Zutphen – De BSO+ is een buitenschoolse opvang met een ‘plus’ voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De BSO+ is een kleinschalige groep van maximaal 9 kinderen met twee vaste pedagogisch medewerkers. Zo krijgen de kinderen extra aandacht en ondersteuning die zij nodig hebben.

Wethouder Jeugd Annelies de Jonge: “Ik ben enorm trots dat we de eerste BSO+ kunnen openen in samenwerking met Dikkertje Dap, Zozijn en entrea lindenhout. We hebben de ambitie om kinderen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving op te laten groeien. Het uitgangspunt is ‘normaal’ waar mogelijk en ‘speciaal’ waar dat moet. Met BSO+ krijgen de kinderen de aandacht die ze nodig hebben, kunnen ze zich in eigen tempo ontwikkelen én kunnen ze in hun eigen woonplaats naar de BSO en ‘gewoon’ worden opgehaald door hun ouders/verzorgers. De Kaardebol is een unieke plek om dit mogelijk te maken.” 

BSO+, net dat beetje extra
De BSO+ is er voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld vanwege een autismespectrumstoornis, ontwikkelings- of leerproblemen of sociaal-emotionele problemen. Daarom werkt de BSO+ samen met vaste medewerkers van Zozijn en entrea lindenhout. Zij kijken en denken mee met de pedagogisch medewerkers op de groep zodat er een optimale ondersteuning geboden kan worden voor de kinderen.

Structuur, rust en natuur
De BSO+ groep werkt met een duidelijke structuur waarbij aandacht is voor ieders behoefte. De opvang vindt plaats in een groene omgeving. Er is een overzichtelijke groepsruimte waar de kinderen zich terug kunnen trekken, bijvoorbeeld als zij overprikkeld raken. De pedagogisch medewerkers bieden verschillende activiteiten aan zoals bakken, koken en werken/wroeten in de moestuinen. Daarnaast is er ruimte voor vrij spel en om (buiten) te spelen met kinderen uit andere groepen.

Vanwege het coronavirus gaat de BSO+ vanaf 29 maart eerst alleen open voor noodopvang.