Constructief gesprek tussen initiatiefnemers en tegenstanders van natuurbegraafplaats op het particuliere landgoed de Kalenberg

Barchem – Afgelopen zaterdag (27 februari) hebben initiatiefnemers en tegenstanders van de bosbegraafplaats op de Kalenberg in Barchem op initiatief van Vereniging Contact Barchem een constructief overleg gehad. 

Alle betrokkenen onderschrijven het belang van een kwalitatief hoogwaardig, veilig en goed beheerd bos op de Kalenberg. Ook onderschrijft iedereen dat daar een prijskaartje aan hangt. Een landgoed vraagt jaarlijks onderhoud en beheer. De vraag is vervolgens: hoe betaal je dat?

De stichting ziet geen andere mogelijkheid dan het oprichten van een bosbegraafplaats op een deel van het landgoed, tenzij er alternatieve geldmiddelen gevonden worden.  De tegenstanders, verenigd in de actiegroep ‘Red de Kalenberg’, verzetten zich tegen het oprichten van een begraafplaats. 

De tegenstanders vragen de Stichting om meer inzicht in de te verwachten beheerskosten en vragen tijd om te onderzoeken of deze kosten ook op een andere manier gedekt kunnen worden. Tijdens het bemiddelingsgesprek bleek dat de Stichting Beheer Landgoed Kalenberg open staat voor dialoog en samenwerking en al een suggestie voor een alternatief heeft aangegeven. 

Afgesproken is, dat de vertegenwoordigers van ‘Red de Kalenberg’ met hun achterban gaan overleggen en onderzoeken of zij andere inkomstenbronnen kunnen vinden zoals bij voorbeeld subsidies, donaties en extra inzet van vrijwilligers.

Omdat nu nog niet duidelijk is of de benodigde inkomsten gevonden kunnen worden, gaat de stichting wel door met de lopende vergunningsaanvraag bij de gemeente.

De Stichting Beheer Landgoed Kalenberg blijft van mening dat de oprichting van een bosgraafplaats noodzakelijk is, tenzij er alternatieve geldmiddelen worden gevonden.  De actiegroep blijft zich verzetten. Toch is een eerste stap gezet. Nader onderzoek en overleg leidt hopelijk tot een verdere uitwerking en concrete afspraken. 

De bemiddelaars van Vereniging Contact Barchem zijn blij met dit constructieve gesprek en bieden zich aan om in de nabije toekomst te helpen met de verdere uitwerking.