Vijver Berkeloord krijgt opknapbeurt

De vijver in de wijk Berkeloord in Lochem komt terug in de meer oorspronkelijke Engelse landschapstijl van een stadspark. Daarnaast stimuleren oever- en stinsenplanten de biodiversiteit. De Belangenvereniging Beschermd Stadsgezicht Berkeloord kwam met het voorstel om de oostelijke vijver te herstellen. De vereniging maakte samen met Waterschap Rijn & IJssel, Circulus-Berkel en de gemeente hiervoor een plan. De gemeente en het waterschap stellen in totaal hiervoor € 25.000 beschikbaar.
Circulus-Berkel en het waterschap voeren samen het werk uit. Het gaat dan om het weghalen van de beschoeiing, elzenopslag en grasbetonstenen. Deze elementen passen hier niet meer. Zo belemmert de elzenopslag het zicht op de vijver. Daarna is grondwerk nodig voor het aanpassen van de oevers tot een natuurvriendelijke oever. Rond de vijver komen nieuwe planten en nieuwe gras- en bloemenmengsels. Het looppad langs de oever is straks weer zichtbaar voor het gebruik.

De ganzen krijgen een nieuw thuis
De witte boerenerfganzen horen niet in het gebied en tasten de vijver aan. Een gespecialiseerd bedrijf zal de 20 ganzen op een diervriendelijke manier vangen. Het Waterschap heeft contact met een bedrijf dat de ganzen wil opvangen en herplaatsen bij particulieren. Zouden we de ganzen herplaatsen binnen Lochem, dan is er een kans dat ze terugvliegen naar Berkeloord.

Waarom krijgt de vijver een opknapbeurt?
Berkeloord heeft de status van Beschermd Stadsgezicht. Deze wijk in Lochem heeft cultuur-historische waarden. Die moeten we koesteren. De wijk is ruim van opzet en heeft veel monumentale woningen en gebouwen. De vijver en het hertenkamp zijn belangrijke accenten in het stadsgezicht. Met het herstel van de vijver versterken we de uitstraling van dit gebied.

Berkeloord is van belang voor buurt en toeristen
De vijver is voor buurtbewoners een belangrijke plek voor ontmoeting en activiteit. Denk hierbij aan het jaarlijkse zomerconcert, de picknick en de cultuurhistorische wandelingen. Toeristen brengen graag een bezoek aan Berkeloord, want zij genieten er van het mooie stadsgezicht.

De wijk doet mee
De wijk denkt mee over de inrichting van hun leefomgeving. Inwoners leveren hun bijdrage bij het inplanten van bloemen- en grasmengels en van stinsen- en oeverplanten.

Wanneer gaan bedrijven het werk uitvoeren?
Dat hangt af van de tijd die nodig is voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor het herstel van de vijver. Deze vergunning is een voorwaarde uit het bestemmingsplan Lochem Oost met Beschermd Stadsgezicht.