Gemeente maakt extra geld vrij voor wegzuigen nesten eikenprocessierups  

Lochem – De gemeente Lochem maakt extra geld vrij om meer nesten van de eikenprocessierups te kunnen wegzuigen in de piekperiode. In 2020 stelde de gemeenteraad daar een budget van € 40.000 voor beschikbaar. Deze aanpak is vorig jaar goed bevallen. Het college stelt voor om deze extra inzet structureel te maken. Daarnaast stopt de gemeente met de inzet van nematoden als bestrijdingsmiddel.

In de gemeente Lochem staan zo’n 36.000 zomer- en wintereiken. Een groot deel daarvan staat langs wegen, fietspaden en dichtbij huizen. Om te voorkomen dat er veel eikenprocessierupsen komen, wordt het biologische middel XenTari in april en mei in eikenbomen geblazen. Net als voorgaande jaren gebeurt dat alleen in de kernen en langs de belangrijkste ontsluitingswegen, school- en recreatieroutes en op plekken waar veel mensen komen, zoals bij zwembaden en sportvelden. En het gebeurt niet in gebieden die door de Vlinderstichting zijn aangemerkt als beschermingsgebied van vlinders, of dichtbij oppervlaktewater vanwege afspoelinggevaar.

Extra capaciteit wegzuigen nesten
Net als in 2020 heeft de gemeente in 2021 een extra budget van € 40.000 om nesten weg te zuigen. Hierdoor kan ze ook in de piekperiode overlast zoveel mogelijk beperken. Inwoners die last hebben van de eikenprocessierups kunnen dit melden bij Circulus-Berkel. In juni en juli zuigt een gespecialiseerd bedrijf de nesten weg op de gemelde plekken. Dat gebeurt ook bij dreigende overlast op plekken waar beschermde vlindersoorten voorkomen of bij oppervlaktewater. In het verleden zetten we daar nematoden in, maar signaleren en wegzuigen is effectiever. Het totale jaarlijkse budget voor de bestrijding van de eikenprocessierups is € 100.000.

Stimuleren effectieve en natuurvriendelijkere bestrijding
De gemeente wil overlast van de eikenprocessierups zoveel mogelijk op een effectieve en natuurvriendelijkere manier voorkomen. Daarom beheert ze bermen ecologisch en stimuleert ze de ontwikkeling van kruiden. Die trekken vogels en insecten aan. Zij zijn natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Ook heeft de gemeente het afgelopen jaar samen met de Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek en Vleermuiswerkgroep Gelderland een groot aantal mezen- en vleermuiskasten opgehangen. Mezen eten de rups en vleermuizen de vlinders. Zo streeft de gemeente naar een natuurlijker evenwicht en kan ze het gebruik van bestrijdingsmiddelen beperken.

Meer weten?
Meer informatie over de eikenprocessierups, bijvoorbeeld over het melden van nesten staat op: www.circulus-berkel.nl/eikenprocessierups

Besluitvorming
De raad stelt het nieuwe plan voor de aanpak van de eikenprocessierups vast. Waarschijnlijk gebeurt dat in het voorjaar 2021.