TZA initieert met heel veel partners Groot Online Kennisfestival

17 mbo- en hbo-instellingen, werkgeversorganisaties en de initiatiefnemers Technologie & Zorg Academie (TZA) Twente en TZA  Achterhoek organiseren een groot online Kennisfestival op 18 maart voor6.000 zorg- en welzijnsmedewerkers, docenten en studenten: Het Kennisfestival over Technologie in Zorg & Welzijn

Met een veelzijdig programma waarbij aandacht is voor de toekomst van technologie in Zorg & Welzijn. Ook wordt gekeken naar wat er nu al aan technologie beschikbaar is. Met bijna 50 sprekers die door de 16 partners in Oost-Nederlandzijn geselecteerd, muziek én theater voor een heuse festival-beleving.

Programma met topsprekers en mensen uit de praktijk 

Het programma is samengesteld aan de hand van 8 vragen. Via lezingen, workshops, demonstraties en interactieve sessies (allemaal online), wordt samen gezocht naar antwoorden daarop: hoe ziet de toekomst van technologie in Zorg en Welzijn eruit? Wat is er nu al aan technologie waar je binnenkort vast mee te maken krijgt? Hoe krijg je het werkend? Wat zijn de grenzen? Hoe zien de laatste technologische toepassingen eruit en hoe werken ze? Wat kunnen we leren van en met anderen? Wat betekent dat voor het zorgvak/beroep van de toekomst? En hoe lossen we samen vraagstukken op?

Online kennisplatform (geen eendagsvlieg)

Het idee was een groot ‘live’ Kennisfestival, maar de Coronamaatregelen noodzaken de organisatie tot het geheel online organiseren van het Kennisfestival. Er is een speciale website voor in het leven geroepen: www.technologiezorgenwelzijn.nl. Vanaf 21 januari kunnen belangstellenden zich aanmelden om kosteloos deel te nemen. De website blijft na afloop van het Festival op 18 maart online en gaat als Kennisplatform voor de deelnemende partners fungeren. ‘Het voordeel van online organiseren is dat alles opgenomen wordt en later dus terug tekijken is. Zo zal de website als online kennisplatform een rolkrijgen in de onderwijsprogramma’s van de partners. 

Alleen mogelijk met partners

Het festival is geïnitieerd door de TZA Twente en de TZA Achterhoek, die hierin de karttrekkersrol hebben. Samen met alle partners en de Provincies Overijssel en Gelderland maken ze hetfestival niet alleen financieel mogelijk, maar ook door een enorme betrokkenheid en inzet. Bijvoorbeeld in het samenstellen van het programma; bijna alle sprekers komen uit hun netwerken. En bij het bekendmaken van en communiceren over het festival. Bij elkaar worden er enorm veel mensen bereikt. De betrokken partners zijn: Deltion College, ROC van Twente, WGV Zorg en Welzijn, Graafschap College, werkgeversvereniging WZW, Tech@doptie, Aventus, Saxion, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Landstede, Viaa, Alfa College, ROC Rijn IJssel, ROC Nijmegen, Hogeschool Windesheim en ROC Rivor.