Provinciale informatiebijeenkomsten fietsverbinding Harfsen-Epse

Harfsen/Epse – Fietsverkeer tussen Epse-Harfsen fietst nu over rode fietsstroken aan de zijkanten van de N339. De provincie onderzoekt 5 varianten voor een veiligere en aantrekkelijke fietsverbinding. Deze verkenning is binnenkort afgerond. In februari organiseert de provincie 3 digitale bijeenkomsten waarin belanghebbenden vragen kunnen stellen over het onderzoek en hun voorkeur kunnen aangeven.

Hoofdfietsnetwerk
De fietsverbinding tussen Lochem en Deventer maakt deel uit van het hoofdfietsnetwerk van provincie Gelderland. Gebruikers ervaren de huidige fietsroute als onprettig, daarom onderzoekt de provincie hoe zij de situatie kan verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar 5 varianten: een aanpassing van de fietsstroken en snelheidsremmende maatregelen op de N339, twee varianten met vrijliggende fietspaden naast de N339, een alternatieve fietsroute over de Oude Larenseweg of een route over de Driekieftenweg.

Digitale bijeenkomsten
Op www.gelderland.nl/N339-Fietsverbinding-Harfsen-Epse staan schetsontwerpen van de vijf varianten, een effectenbeoordeling en verslagen van klankbordgroep bijeenkomsten. Op 4, 9 en 10 februari organiseert de provincie digitale bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen belanghebbenden vragen stellen over deze documenten en het onderzoek van de provincie. De provincie vraagt geïnteresseerden zich vooraf aan te melden via bovengenoemde website. Op deze website kunnen belanghebbenden ook hun voorkeursvariant aangeven.

Niet digitaal vaardig
Mensen die moeite hebben met de informatie digitaal te bekijken kunnen contact opnemen met provincie Gelderland. De provincie inventariseert welke behoeften deze mensen hebben. Aan de hand van de verschillende behoeften wordt bekeken hoe de provincie hieraan tegemoet kan komen. Mensen die hier gebruik van willen maken kunnen zich voor 12 februari 2021 melden bij de provincie op 026 359 93 65 of via w.middelkoop@gelderland.nl. De provincie inventariseert eerst welke behoeften er zijn. Op een later moment wordt contact opgenomen met de mensen die hier gebruik van maken om af te spreken op welke manier de provincie hieraan tegemoet komt.

Vervolg
Provincie Gelderland verwacht in het voorjaar van 2021 het onderzoek volledig af te ronden. Aansluitend wordt een bestuurlijke voorkeursvariant bepaald. Op basis van de gekozen variant is duidelijk of wat de vervolgstappen zijn. Denk aan eventuele grondverwerving en ruimtelijke procedures. Meer informatie over het project is te vinden op www.gelderland.nl/N339-Fietsverbinding-Harfsen-Epse.