Nieuwe Gelderse haltetaxi zorgt voor goede aansluiting op openbaar vervoer

Per 1 januari 2022 moet haltetaxiRRReis gaan rijden. HaltetaxiRRReis is een Gelders deeltaxisysteem, bedoeld om de bereikbaarheid te vergroten. Met name in kleinere woonkernen, dun bevolkte gebieden en wijken waar een reguliere bus niet meer rendabel is. De haltetaxi vervoert mensen vanaf een halte naar een busstation of treinstation binnen een straal van 15 km op basis van een OV toets. De reis kan ook van halte naar halte zijn indien er geen OV alternatief is. Vanaf het bus-of treinstation kan dan de reis worden vervolgd. HaltetaxiRRReis is de verbeterde versie en opvolger van het huidige OV-vangnet dat nu nog door de gemeenten wordt uitgevoerd in combinatie met het doelgroepenvervoer. (Vervoer van mensen met een WMO-indicatie en leerlingenvervoer.)

Jan van der Meer: ”de bereikbaarheid van woonkernen en wijken wordt hierdoor echt verbeterd. Iedere Gelderlander of bezoeker kan met de haltetaxi reizen. Ook mensen die in een rolstoel zitten en met het openbaar vervoer kunnen reizen. Het is een flexibel systeem. Als het nodig is kunnen we haltes toevoegen. Bijvoorbeeld naar een zorginstelling, P+R of een bedrijventerrein als blijkt dat dat nodig is.”

Hoe ziet de haltetaxi eruit
HaltetaxiRRReis moet vooraf gereserveerd worden. Een rit aanvragen kan via de reisplanner van RRReis en de RRReis-app, of telefonisch. De reis wordt gemaakt met een duurzaam elektrisch aangedreven voertuig. Over het algemeen zijn dit personenauto’s. Het kan zijn dat de haltetaxi gedeeld moet worden met een medepassagier.

 Voorbeeld
Een voorbeeld van halte tot halte vervoer is de reis van Buren naar een zorgcentrum in Geldermalsen. Bijvoorbeeld om een vader of moeder te bezoeken. Dit is een afstand over de weg van 7 kilometer. Op een werkdag overdag duurt deze reis met het openbaar vervoer 1 uur en 1 minuut en heeft de reiziger twee overstappen. Na 20.30 uur zijn er geen OV-mogelijkheden meer. In het weekend duurt een OV-reis 1 uur en 8 minuten met twee overstappen. Pas je op deze reis de OV-toets toe, dan mag deze reis gemaakt worden met haltetaxiRRReis en is de directe reistijd 11 minuten. (Exclusief het lopen of fietsen naar de haltes.)

Reistijden
De haltetaxi rijdt op tijden die aansluiten bij de openingstijden van het OV: Maandag tot en met vrijdag van 06:00 uur tot 01:00 uur, Zaterdag, zondag en op officiële feestdagen van 08:00 uur tot 01:00 uur.

Buiten de provinciegrenzen
Ook belangrijke knooppunten buiten de provinciegrenzen zijn bereikbaar. Zoals station Zwolle, Deventer, Mook-Molenhoek, ’s-Hertogenbosch, Gorinchem, Rhenen, Veenendaal en Goor.

Betalen
De reis kan betaald worden via pin, creditcard of automatische incasso. In de haltetaxi kan niet betaald worden met contant geld, een OV-chipkaart noch de studenten OV kaart. De kosten van een rit voor de passagier zal ongeveer 2 tot 2,5 keer het reguliere OV-tarief zijn. De overige kosten worden door provincie Gelderland betaald.

Aanbesteding
De nota van uitgangspunten is nu klaar en wordt ter informatie aan Provinciale Staten aangeboden. In deze nota worden net zoals bij de aanbesteding van regulier openbaar vervoer richtlijnen opgenomen over aanrijdtijden, omrijdtijden en allerlei kwaliteitseisen. De nota van uitgangspunten wordt vertaald naar een programma van eisen dat de basis is voor de aanbesteding. Vervolgens vindt de aanbesteding en de gunning plaats. De uitvoering wordt gedaan onder het merk RRReis. Het merk waaronder de drie provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel het openbaar vervoer verzorgen.