Van der Lugt stichting schenkt vlasoven

Na twee jaar van voorbereidingen is de eigendomsoverdracht van de vlasoven naast het spieker Kössink in Huppel een feit. Op dinsdag 22 december j.l. hebben de schenker, de G.A. van der Lugt
stichting en de nieuwe eigenaar, familie Van ’t Westende Meeder – Sikkink van het landgoed Te
Veene, de overeenkomst voor de schenking bij notariskantoor Hobbelink & Buitink in Winterswijk
getekend en is het definitief: de vlasoven gaat in 2021 terug naar (bijna) de oorspronkelijke locatie op
landgoed Te Veene in ‘t Woold.

Sinds het begin van de jaren zeventig stond de vlasoven onder de bomen, naast de unieke 18e -eeuwse korenspieker bij de oude boerderij Kössink in Huppel. Zowel de spieker als de vlasoven zijn in het bezit van de Van der Lugt stichting. Menig toerist en Winterswijker wandelde of fietste er
langs via de Kremerweg.

In de vorige eeuw had het redden van de ondergang van de vlasoven prioriteit, de locatie was (op dat
moment) minder relevant. Het was eigenaar (en grootvader van de toekomstige eigenaar) Willem te
Veene die de vlasoven destijds aan de Van der Lugt Stichting schonk in de jaren 70 van de vorige eeuw. De reddingsactie lukte, de vlasoven werd herbouwd naast korenspieker Kössink.

Vanuit cultuurhistorisch perspectief is een vlasoven naast een opslag van graan echter niet voor de hand liggend. Vanuit die gedachte ging de Van der Lugt stichting op zoek naar een nieuwe plek voor de vlasoven en naar een organisatie die voor de lange termijn voor een duurzaam beheer en
onderhoud wil zorgdragen, waarbij ook het ensemble van boerderij en korenspieker weer volledig tot
zijn recht komt.

Deze zoektocht raakte al snel bekend in Winterswijk en de buurtschappen. Er ontstond een breed initiatief met als voortrekker de Stichting Historische Kring Kotten. Toen de huidige eigenaar familie Van ’t Westende Meeder van het landgoed Te Veene van het initiatief vernam, stonden ze meteen klaar om mee te werken. Hun grot drijfveer is om de vlasoven terug te halen naar het landgoed waar het oorspronkelijk vandaan komt. Hiermee wil de familie en de nieuwe Stichting Vlasoven te Veene een schakel in de lange en boeiende textielgeschiedenis van Winterswijk behouden en weer zichtbaar maken in het landschap. Winterswijk had immers in de zestiende eeuw al een vlasmarkt. De stichting wil een stuk van dit cultureel erfgoed behouden. De vlasoven is in Nederland de enige in zijn soort die
nog in het open veld staat.

In twee jaar tijd hebben de familie, de Stichting Historische Kring Kotten, Monumentenbelangen
Winterswijk, het Woolds Belang en de Gemeente Winterswijk gemeenschappelijk gewerkt aan een
plan om de verhuizing van de vlasoven te realiseren. Hierbij worden ook de nodige subsidiegevers
aangesproken. Inmiddels is dit traject afgerond en zal de vlasoven op een nader te bepalen moment in 2021 worden verplaatst.

De nieuw opgerichte Stichting Vlasoven Te Veene zal het beheer en het onderhoud van de unieke oven verzorgen. Daarnaast zal ze in samenwerking met partners activiteiten organiseren waarin het
verhaal ‘van vlas tot linnen’ wordt verteld. Hiermee krijgt het buitengebied op de grens van Kotten –
Woold een toeristische trekpleister erbij. Op de Facebookpagina Stichting Vlasoven Te Veene kunt u
dit initiatief ondersteunen en volgen.

www.vanderlugtstichting.nl