Resultaten consultatie inrichting van de Julianaweg en Molenpoort

Lochem – Meer groen, verlaagde Julianaweg en groene verhoogde Molenpoort. Begin november is aan inwoners en organisaties in Lochem gevraagd te reageren op de eerste
schetsen voor een nieuwe inrichting van de Julianaweg en Molenpoort. 623 inwoners en 52 organisaties hebben gereageerd.

De gemeente verwerkt de reacties, maakt de schetsen definitief en legt deze voor aan de raad. Wethouder Eric-Jan de Haan: ‘We zijn ontzettend blij met de hoeveelheid reacties. Het laat zien dat Lochem het belangrijk vindt dat we werken aan vernieuwing in de binnenstad. En dat ze graag meedenken.’

Herinrichting van de binnenstad
Lochem moet een aantrekkelijke plek zijn voor inwoners en bezoekers. De inrichting van het centrum is daarvoor belangrijk. Eerder werd het Graafschapsterrein aangepakt. Nu is het de beurt aan de Julianaweg en Molenpoort. Het idee is om de Julianaweg als omwalling van de binnenstad in te richten waardoor je het beeld krijgt van de historische grachten van Lochem.

De aanleg van de Julianaweg wordt zodanig dat te hard rijden niet meer mogelijk is. Daarnaast moet de Molenpoort een betere entree worden naar de binnenstad. De Molenpoort wordt hiermee een voorbeeld voor de
andere historische stadspoorten in de stad. Die later aangepakt worden.

Meer groen, verlaagde Julianaweg en groene verhoogde Molenpoort
De reacties van inwoners en organisaties verenigd in de Binnenstadsraad laten een duidelijk beeld zien. Een meerderheid stemt voor verlaagd groen als stadsomwalling op de Julianaweg. Datzelfde geldt voor een groene en verhoogde Molenpoort. Als het gaat om de Noorderwal dan stemt een kleine meerderheid voor een wandelpromenade. Over dit punt worden veel vragen en opmerkingen
geplaatst waar de gemeente iets mee wil doen. In hoeverre is het bijvoorbeeld echt nodig dat hier
zoveel parkeerplaatsen zijn? Zijn er geen parkeerplaatsen op andere plekken te realiseren?

Daarnaast zijn opmerkingen geplaatst over oversteekplaatsen, routing/bewegwijzering en mogelijkheden om te laden en lossen. Hier wordt in de uitwerking ook goed naar gekeken. De
gemeente gaat in een volgende fase aan de slag met meer detaillering in het ontwerp. Bijvoorbeeld als het gaat om beelden en zitmeubilair. Ook daar zijn suggesties voor gedaan in de enquête.

Dit zijn allemaal punten waar de gemeente in de verdere uitwerking goed naar kijk en een oplossing voor
moet vinden.

Definitief ontwerp

De komende maanden gaan we aan de slag met het definitief maken van het ontwerp. De planning is om in februari de definitieve schetsen te presenteren aan de raad. In die periode gaat ook het traject starten om tot een goede nieuwe inrichting voor de Markt te komen.