IJsseldal Wonen, Viverion en gemeente maken woonafspraken voor 2021

Woningcorporaties IJsseldal Wonen en Viverion, huurdersverenigingen IJsseldal en De Berkelstreek en de gemeente ondertekenden de nieuwe prestatieafspraken voor de gemeente Lochem. Hiermee spreken zij af welke activiteiten zij in 2021 gaan uitvoeren.

Het gaat onder andere om afspraken over de betaalbaarheid van woningen, huisvesting van specifieke doelgroepen, nieuwbouw, leefbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van woningen. Wethouder Bert Groot Wesseldijk: “Goed en veilig wonen is een belangrijke basisbehoefte voor iedereen. Dan is een samenwerking als deze van groot belang. Ik ben heel blij dat we deze afspraken voor het komend jaar weer hebben kunnen maken. Vooral omdat daar ook de bewoners zelf bij betrokken zijn, in de vorm van de huurdersverenigingen IJsseldal en De Berkelstreek. Zo doen we het echt samen.”

Betaalbaarheid voor iedereen belangrijk
Een belangrijk onderwerp dat voor 2021 op de agenda staat is de betaalbaarheid voor bewoners. Niet alleen de betaalbaarheid van de huren, maar ook van gemeentelijke lasten. Er zijn verschillende regelingen die mensen met een laag inkomen ondersteunen, zodat zij aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Onderzocht wordt of deze voldoende bekend zijn bij sociale huurders en of er eventuele extra maatregelen moeten komen. We gaan ons actief inzetten om te zorgen dat meer mensen van deze regelingen gebruik gaan maken.

Energieneutraal in 2030
De gemeente Lochem streeft ernaar om in 2030 energieneutraal te zijn. Zo betrekt de gemeente de woningcorporaties en huurdersorganisaties bij het maken van een warmteplan. In het warmteplan moet staan hoe en wanneer huurwoningen aardgasvrij gemaakt kunnen worden.

IJsseldal Wonen gaat met ingang van 2021 starten met een nieuwe duurzaamheidsvisie waarin de ambities voor de komende vijf jaar in beeld zijn gebracht. De activiteiten dragen bij aan de reductie van de CO2 uitstoot. IJsseldal Wonen gaat ten minste drie projecten in 2021 uitvoeren.
Viverion investeert in 2021 circa € 1,3 miljoen in verduurzaming van ruim 150 woningen, verdeeld over vijf onderhouds- en verduurzamingsprojecten in Lochem en twee projecten in Laren. Huurdersvereniging De Berkelstreek wordt hier actief bij betrokken, op basis van de samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen.

Nieuwbouw in de gemeente Lochem
Tot slot is er goed nieuws op het gebied van nieuwbouw. IJsseldal Wonen verwacht dat in 2021 gestart wordt met de bouw van 20 sociale huurwoningen op het voormalige kazerneterrein in Eefde. Ook Viverion heeft plannen om de komende jaren in Lochem enkele tientallen woningen te bouwen. Zij gaat daarvoor samen met de gemeente op zoek naar geschikte locaties.