Aanpassingen dienstregelingen bus en trein per 13 december

Ieder jaar worden de dienstregeling van de treinen en bussen in Nederland, dus ook in Gelderland aangepast. De wijzigingen zorgen ervoor dat de dienstregeling zo goed mogelijk aansluit bij de vraag van de reizigers. De aansluittijden worden beter en de overstap zo kort mogelijk. Wel zijn er al aanpassingen in de dienstregeling getroffen zoals het rijden van vakantiedienstregeling en rijden met kortere treinen als gevolg van Covid-19.

Advies van reizigersorganisatie en gemeenten

De voorgestelde wijzigingen zijn door de vervoerders Arriva en Hermes voor advies voorgelegd aan de reizigersorganisatie ROCOV, gemeenten en de chauffeursvertegenwoordiging van de vervoerders. Het vervoerplan van Keolis voor de concessie Ijssel-Vecht (Veluwe) is al eerder voorgelegd. Voor het vervoerplan van Hermes is nog geen ROCOV-advies ontvangen. Gedeputeerde Staten hebben de vervoerplannen getoetst aan de uitgangspunten voor de Gelderse concessies en de bestekken en het budget en zijn akkoord gegaan.

Voorbeelden van wijzigingen in de dienstregeling

Arnhem/Nijmegen
Mook-Middelaar-Malden. Er wordt gestart met de opzet van een buurtbus in de omgeving van Mook en Middelaar. Met de gemeenten Wijchen en Grave is afgelopen jaren gewerkt aan een buurtbusverbinding tussen Wijchen en Grave. Hiermee wordt Grave verbonden met het station van Wijchen, waardoor een snellere verbinding richting Den Bosch wordt geboden. Wijk Alderhof in Nijmegen: In Nijmegen wordt lijn 331 gesplitst. De ene keer rijdt deze naar Aldenhof, de andere keer naar Weezenhof. Hiermee wordt Aldenhof weer een rechtstreekse verbinding met het centrum geboden.

AchterhoekKnooppunt station Doetinchem: de overstap van lijn 23 op de trein van/naar Arnhem word circa 15minuten korter dan de huidige onwenselijke situatie. De overstap van de trein op lijn 82 in de avond verbetert fors ten opzichte van de huidige dienstregeling: 11 minuten in plaats van 28 minuten. Lijn 428 gaat in de avond 2x per uur via Gendringen naar Dinxperlo rijden, de overstap van de trein op lijn 428 wordt ruimer.
De sneltrein Apeldoorn-Zutphen-Winterswijk gaat nu ook op zaterdag en zondag overdag rijden.

Rivierenland
Op 10 augustus 2020 heeft de NS de dienstregeling als gevolg van infrastructuurwijzigingen in Geldermalsen gewijzigd. Arriva heeft de dienstregelingen van diverse buslijnen aangepast om goed te kunnen blijven aansluiten op de treinen.
Lijn 647 verbindt Geldermalsen en de dorpen langs de route van lijn 47 met het Gomarus in Gorinchem. Hiermee worden de lijnnummers 621, 622, 625 en 647 samengevoegd tot één lijnnummer; lijn 647.

Wijzigingen in de dienstregeling door minder reizigers als gevolg van Covid-19De impact van het teruglopende reizigersaantal is zo groot dat het onvermijdelijk is dat er maatregelen genomen moeten worden. Om Gelderland zo bereikbaar mogelijk te houden en het openbaar vervoer betaalbaar te houden.. Hiervoor zijn drie opties waar de komende periode over nagedacht gaat worden en op gerekend gaat worden. Opbrengsten verhogen door tariefverhoging van het kaartje. Kosten verlagen kan door minder bussen en/of treinen te laten rijden (afschalen openbaar vervoer). Nu al rijden bussen de vakantiedienstregelingen, rijden er minder scholierenlijnen en kortere treinen. Het Rijk heeft gevraagd om een transitieplan dat in april 2021 klaar moet zijn.

Communicatie naar de reizigersDe vervoerders zorgen voor de communicatie naar de reizigers. Onder andere via de website van RRReis, het nieuwe overkoepelende merk voor de drie provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel:

https://www.rrreis.nl/ en de websites van alle vervoerders en in bussen en treinen. (vanaf 13 december)