Programmaplan gezamenlijke aanpak droogte Achterhoek klaar

zomer

Met het programmaplan ‘Doen, delen, doordénken en doorpakken’ moet de droogte in de Achterhoek worden aangepakt. Een samenwerkingsverband tussen provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, tien gemeenten, Vitens, diverse natuurorganisaties, LTO Noord en 8RHKambassadeurs. Betrokkenen willen doorpakken, ook via ambitieuze maatregelen.

De droge en zeer warme zomers van de afgelopen jaren, hebben ernstige consequenties voor de Achterhoek. Het hellende landschap ligt op verdichte, zanderige grond. Neerslag stroomt weg of verdampt, in plaats van dat het door de bodem wordt opgenomen. Sinds 2019 hebben provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel, tien Achterhoekse gemeenten, Vitens, diverse natuurorganisaties, LTO Noord en 8RHK ambassadeurs hierover contact met elkaar gezocht.

Het programmaplan ‘Doen, delen, doordénken en doorpakken’ wordt nu verder uitgewerkt. Woorden zoals doen en delen behoeven nauwelijks toelichting. Doordenken doen de deelnemers door een lange termijnvisie te ontwikkelen, gericht op 2050. Het doorpakken bestaat uit experimenteren en leren van alle inspanningen. Lees: fundamentele ruimtelijke keuzes maken om met weersextremen om te gaan: met piekbuien én zeer warme, droge perioden.

De inwoners, bedrijven en organisaties van de Achterhoek kunnen zich uitbereid laten informeren over de aanpak, via de zogeheten ‘etalage’. Deze etalage, waarmee verbinding wordt gezocht met betrokkenen, zal zichtbaar maken wat er in de omgeving gaat gebeuren. Naar verwachting kan deze etalage in 2021 bezoekers ontvangen.

Er zijn al verschillende locaties die integraal worden aangepakt, initiatieven die aansluiten bij toekomstige plannen. Met name in Winterswijk, Landgoederenzone Baakse Beek, ’t Klooster en Zutphen. Zo wordt in ‘t Klooster geëxperimenteerd met een duurzamere manier van drinkwaterwinnen, gaan partijen in de landgoederenzone samen met landgoedeigenaren en boeren zoeken naar klimaatbestendige inrichting in combinatie met betere verdienmodellen en wordt in Nationaal Landschap Winterswijk de koppeling gelegd tussen maatregelen tegen droogte in combinatie met de aanpak van bv. de stikstofproblematiek.

Gelders gedeputeerde Peter van ’t Hoog: “De Achterhoek heeft een doortastende aanpak nodig. Ik waardeer de grote betrokkenheid van onze partners”. Hein Pieper, dijkgraaf Waterschap Rijn en IJssel: “We gaan belangrijke stappen zetten die ook op de lange termijn effect moeten hebben. Daarom ben ik blij met de etalage, zodat omwonenden goed betrokken blijven over de manieren waarop droogte en weersextremen regionaal worden aanpakt.” Joost van Oostrum, burgemeester van Berkelland vult aan: “Nu moeten we met elkaar structurele oplossingen zoeken om een balans te vinden tussen nat en droog. Dat vraagt om lef en investeringen van ons allemaal.”

De provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel, 10 gemeenten, LTO Noord, natuurorganisaties en Vitens hebben inmiddels ingestemd met de aanpak of doen dat binnenkort. We nemen nu al maatregelen om dit winterseizoen zo veel mogelijk water vast te houden en werken ondertussen plannen voor meer structurele maatregelen uit.