VALA geeft impuls aan verbeteren leefgebieden boomkikker en knoflookpad

Vorden – De Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) wil de leefgebieden van boomkikker en knoflookpad verbeteren. Daartoe inventariseerde Staring Advies in opdracht van VALA zo’n 80 actuele, verlaten en potentiele leefgebieden van beide soorten in particuliere terreinen. Ook werden concrete inrichtings- en beheermaatregelen voor het optimaliseren van het leefgebied in beeld gebracht.

De inventarisatie vond in de zomer van 2019 en deze zomer en herfst plaats, dankzij cofinanciering van de provincie. Jan Stronks, ecoloog bij Staring Advies en VALA, deed de inventarisatie en gaf advies. Hij doet al ruim 30 jaar onderzoek naar de boomkikker in de Achterhoek: ‘Afgelopen tien jaar zien we dat de boomkikker in een aanzienlijk deel van de leefgebieden achteruitgaat en in sommige terreinen zelfs weer verdwenen is. We moeten de vijf nog bestaande (meta)populaties in de Achterhoek versterken en met elkaar te verbinden om de boomkikker hier duurzaam te behouden. Deze populaties bevinden zich in de ruime omgeving van de volgende gebieden: Heidenhoekse Vloed- Veengoot, Stelkampsveld/ Beekvliet, Roeterinksbroek, Neede en Holterhoek. De knoflookpad komt nog in twee gebieden in de Achterhoek voor: in Gorssel en bij Zieuwent. Er zijn maatregelen nodig voor het herstel en verdere verbetering van de leefgebieden van beide soorten. In de praktijk zie je vaak dat het onderhoud achter is gebleven. We proberen de mensen zo praktisch mogelijk op weg te helpen, zodat ze met het onderhoud aan de slag kunnen.’

Praktische beheer- en inrichtingsadviezen
Staring Advies stelde 80 beheerplannen op. Op grond van boeren en particulieren zijn 73 plannen voor de boomkikker en zeven voor de knoflookpad opgesteld. Deze plannen bevatten praktische beheer- en inrichtingsadviezen voor de korte en langere termijn. De adviezen hebben betrekking op de poel zelf, maar ook op de ontwikkeling van een geleidelijke overgang van lage vegetatie naar opgaand bos bij een bosrand (bosmantel) of randjes met ruigte, bijvoorbeeld bramen of struiken (struweel). De adviezen gaan ook over het instellen van gefaseerd hakhoutbeheer van houtwallen of het verwijderen van bomen. Deze werkzaamheden kunnen de eigenaren in het najaar of de winter oppakken. Nu de beheerplannen klaar zijn, gaat VALA samen met de coördinatoren kijken hoe deze plannen in afstemming met de eigenaren tot uitvoering te brengen.

Grote slag
VALA is een agrarisch collectief waarvan de leden bestaan uit deelnemers aan de provinciale subsidieregeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Het collectief wil samen met agrariërs, particulieren en landgoedeigenaren een grote slag maken in het verbeteren van het leefgebied voor de boomkikker en de knoflookpad. VALA verwacht met de beheerplannen en adviezen een impuls te geven aan de grondeigenaren die hun eigen boomkikkerleefgebieden optimaal proberen te beheren en in te richten.