Ruim de helft van de burgers in Nederland is bezorgd over de gezondheid van familie in verband met corona

Ongeveer 4 op de 10 Nederlanders (38%) is als gevolg van het coronavirus bezorgd of heel erg bezorgd over de eigen gezondheid. Daarnaast maakt ruim de helft (55%) zich zorgen over de gezondheid van familie. Dit blijkt uit een online vragenlijst die half oktober is afgenomen onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Mensen maken zich onder andere zorgen vanwege kwetsbaarheid van zichzelf en/of familieleden, bijvoorbeeld door een hoge leeftijd of gezondheidsklachten.

Fragment uit feitenblad ‘Hoe kijken burgers in Nederland aan tegen het coronavirus en COVID-19? Meetmoment 7 (15/10 – 22/10 2020)’.

Hoe kijken burgers in Nederland aan tegen het coronavirus en COVID-19?

Over het onderzoek
Op verzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitorde het Nivel van eind februari tot half mei 2020 met behulp van een online vragenlijst onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg hoe Nederlanders denken over het coronavirus en COVID-19, de informatievoorziening over het virus en de reactie op het virus in Nederland. Vanwege een toename van het aantal besmettingen en een aanscherping van de coronamaatregelen zijn een aantal van deze vragen in oktober 2020 eenmalig opnieuw voorgelegd aan leden van het Consumentenpanel. De respons bij de metingen varieerde van 75-84%.