Eerste schetsen voor de inrichting van de Julianaweg en Molenpoort

Lochem- Begin november mag iedereen in Lochem via een enquête reageren op schetsen voor de herinrichting van de Julianaweg en Molenpoort. Eerder heeft de gemeente gevraagd wat inwoners en belangrijk vinden als het gaat om aanpassingen aan de Markt en de Julianaweg en Molenpoort. Deze wensen zijn verwerkt in schetsen voor de Julianaweg en Molenpoort. De schetsen voor de Markt worden op een later moment voorgelegd. Wethouder Eric-Jan de Haan: ‘De binnenstad is van iedereen en dus willen we graag samen nadenken over een andere inrichting. Ik ben heel benieuwd naar de reacties.’

Herinrichting van de binnenstad
Lochem moet een aantrekkelijke plek zijn voor inwoners en bezoekers. De inrichting van het centrum is daarvoor belangrijk. In de Ruimtelijke Visie is eerder vastgesteld wat de uitgangspunten hiervoor zijn. Het Graafschapsterrein is al aangepakt. Nu is het de beurt aan de Julianaweg en Molenpoort. Het idee is om de Julianaweg als omwalling van de binnenstad in te richten waardoor je het beeld krijgt van de historische grachten van Lochem. De aanleg van de Julianaweg wordt zodanig dat te hard rijden niet meer mogelijk is. Daarnaast moet de Molenpoort een betere entree worden naar de binnenstad. De Molenpoort wordt hiermee een voorbeeld voor de andere historische stadspoorten in de stad. Die later aangepakt worden.

De Julianweg als stadsomwalling
Uit de vorige uitvraag kwamen een aantal belangrijke uitgangspunten voor de nieuwe inrichting. De meerderheid heeft een voorkeur voor veel groen. Ook vond ongeveer de helft van de mensen een gracht een goede optie. Na onderzoek blijkt dit niet haalbaar. Er zitten nutsvoorzieningen en riolering onder de grond. Het verleggen hiervan brengt veel kosten met zich mee. Ook de bomen zouden dan voor een groot deel verdwijnen terwijl dit gezonde bomen zijn die bijdragen aan het historische karakter van de wal. Daarnaast zouden er dan minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn . De gemeente zoekt daarom bij de nieuwe schetsen naar andere mogelijkheden voor een stadsomwalling. En vraagt daarvoor de mening van inwoners en belanghebbenden.

Denkt u mee?
Iedereen in Lochem kan tot uiterlijk 18 november a.s. de enquête invullen via
www.lochem.nl/julianawegmolenpoort. Er kan ook een papieren enquête opgehaald en ingeleverd worden bij het gemeentehuis. Daarna gaat de gemeente aan de slag met een definitief ontwerp voor de Julianaweg en Molenpoort. Dit ontwerp zal in het eerste kwartaal van 2021 gepresenteerd worden aan de gemeenteraad.