Gelderland maakt werk van sport

Gelderland staat nationaal én internationaal op de kaart. De provincie heeft een uitstekende sportinfrastructuur, impactvolle sportevenementen en is continu ontwikkeling en vernieuwing. Provincie Gelderland werkt daarvoor samen partners, zoals de Gelderse Sport Federatie en Topsport Gelderland. Via het Gelders Sportakkoord wordt samengewerkt met tal van organisaties die verbonden zijn met de sport in Gelderland. Zo is én blijft Gelderland dé sportprovincie van Nederland. Provincie Gelderland heeft besloten dit actieve en stimulerende beleid in elk geval tot 2023 vast te houden.

Jan Markink, gedeputeerde provincie Gelderland: “In een tijd als dit is het meer dan ooit belangrijk om uit je hoofd en uit je huis te komen en te ontspannen door beweging. Sport is daarbij onmisbaar”.

Sportagenda

De belangrijkste punten uit de Sportagenda zijn de saamhorigheid in de samenleving versterken, inwoners inspireren en Gelderland profileren door topevenementen en talentontwikkeling. Daarnaast wil provincie Gelderland een gezonde leefstijl bevorderen door meer beweging te bieden aan jong en oud, ook als iemand een beperking heeft. De sport wordt verder verduurzaamd: onder andere de accommodaties en door het aanbieden van gezonde voeding.

Sport: groot en klein voor iedereen

Provincie Gelderland blijft investeren in grote en kleine sportevenementen in Gelderland. Voorbeelden van grote internationale evenementen zijn het WK Vrouwenvolleybal in 2022 en het WK BMX. Tijdens alle gebeurtenissen, groot of klein, laat provincie Gelderland zien waar ze voor staat: gezondheid, iedereen mag meedoen en sport gaat samen met duurzaamheid. Zo worden clubs en organisaties geïnspireerd om talent te benutten en om te vernieuwen. Er wordt een actief netwerk van organisaties ontwikkeld die zich bezighouden met aangepast sporten. Hiervoor is het Gelders Sportakkoord en het Keurmerk aangepast sporten.

Iedereen mag meedoen

Provincie Gelderland wil , samen met partners, armoede en tweedeling tegengaan. Alle kinderen moeten mee kunnen doen aan sport en cultuur. Daarom blijft provincie Gelderland vooralsnog bijdragen aan het Jeugdfonds Sport en onderzoekt ook nieuwe mogelijkheden. Via Topsport Gelderland worden circa 700 Gelders sporttalenten, al dan niet met een beperking ondersteund.

Talent benutten

Voor talenten in de sport, al dan niet met een beperking, moeten er zo goed mogelijk hun talenten kunnen ontwikkelen. Daarom draagt provincie Gelderland bij aan het realiseren van een goede jeugdopleiding bij sportaanbieders en goed toegerust onderwijs voor talenten. Daarnaast wordt er een Gelderse adviesraad op, bestaande uit oud-paralympiërs en -topsporters. Zij denken mee over het beter ontdekken en sneller doorgeleiden van talenten in de aangepaste sport.