Drukte noodzaakt de Lebbenbrugge tot strikter rondleiding beleid

Borculo – Vanwege de coronaregels konden in het hoofdgebouw van de Lebbenbrugge in verband met de beperkte ruimte niet meer dan vier mensen tegelijk worden rondgeleid. Als meerdere mensen uit éen huishouden komen kan hiervan worden afgeweken tot een maximum van 6 personen.
Het zelfstandig laten rondlopen van de bezoekers is niet toegestaan omdat er dan geen controle van ons mogelijk is. Het bezoekersaantal is de laatste dagen gigantisch gestegen, waardoor een coronawordt proof-verantwoorde bezichtiging lastig is geworden.

In eerste instantie zal een oplossing worden gezocht door de rondleiding niet langer dan 45 minuten te laten duren. Er wordt een rooster gemaakt dat de stand van zaken voor de bezoekers zichtbaar maakt, zodat alle belangstellenden kunnen zien wanneer zij voor een rondleiding aan de beurt zijn en aan de hand daarvan kunnen beslissen of een kaartje voor een museumbezoek wordt gekocht. Op het kaartje komt de tijd te staan wanneer de rondleiding begint.

De wandeling door Beekvliet kan gewoon doorgaan.

Wie de wandeling die meester Heuvel 100 jaar geleden maakte door het landgoed Beekvliet wil maken, kan vanaf de Lebbenbrugge een prima start maken. Bij de Lebbenbrugge is een boekje “De geheimen van den ouden weg” te koop, waar de routebeschrijving en veel andere informatie in staat. De wandeling doorkruist ook het natuurgebied Beekvliet Stelkampsveld, in de tijd van Heuvel een woest land van heide en moeras, met een rijke flora, die door de ontginning bijna helemaal is verdwenen. Alleen in het Stelkampsveld bevindt zich nog een plekje waar nog wilde orchideeën, parnassia, klokjesgentianen en een aantal andere zeldzame plantensoorten groeien. Het natuurgebied is aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit betekent dat het behoud van deze natuurwaarden van Europees belang worden geacht en in de oude glorie terug zal worden gebracht.. In 2020 is een begin gemaakt met de herstelmaatregelen. Ben Tragter heeft over dit proces en het verhaal van Heuvel een film “Beekvliet een natuurgebied naast de deur” gemaakt, die in het bezoekerscentrum gratis is te zien.