Provinciale Staten nodigt cultuur en erfgoed sector uit voor consultatie

In juni 2020 hebben Gedeputeerde Staten de Uitgangspuntennotitie aanpak cultuur en erfgoed ter vaststelling voorgelegd bij Provinciale Staten. PS zullen hierover gaan besluiten in hun vergadering van 28 oktober a.s.

Voordat PS een besluit gaan nemen willen zij graag van u weten wat u van de Uitgangspuntennotitie vindt. Versterken de Gelderse uitgangspunten het Gelderse culturele leven de komende vier jaar? Op welke punten vindt u dat de Uitgangspuntennotitie moet worden aangepast? Wat is uw hartenkreet?

PS nodigen u uit om deze hartenkreet kenbaar te maken met een filmpje, een infographic, een paar sheets of een andere manier die snel duidelijk maakt wat uw mening is. Vervolgens is er
op 30 september vanaf 13.30 uur een digitale bijeenkomst waarin Statenleden u vragen kunnen stellen naar aanleiding van uw inbreng. De eindtijd van deze bijeenkomst is nog afhankelijk van het aantal inzendingen. Met deze bijeenkomst geven PS invulling aan het spreekrecht. De reguliere manier van inspreken komt hiermee dus te vervallen.

Wilt u uw mening kenbaar maken en vervolgens deelnemen aan deze digitale bijeenkomst? Stuur dan uw bijdrage voor maandag 21 september naar griffie@gelderland.nl.