Zutphenfonds van start: ‘Deuren openen voor Zutphense verschilmakers’

Zutphen – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om gedurende de periode 2020-2024 jaarlijks subsidie uit het Zutphenfonds ter beschikking te stellen voor maatschappelijke initiatieven die het nieuwe on- en offline platform ‘Mpower’ gaan gebruiken. Mpower is een samenwerking van verschillende Zutphense partijen en wordt onder de paraplu van stichting de Zutphense Uitdaging uitgevoerd.

Met het nieuwe Mpower-model worden initiatieven uit de samenleving ondersteund die gaan over leefbaarheid, zorg, sport, cultuur en onderwijs. Deze initiatieven worden indien nodig begeleid in de totstandkoming van hun initiatief en ontvangen zowel in natura als in financiën steun van de partners van Mpower, waaronder maatschappelijk betrokken bedrijven, particulieren, lokale fondsen en het Zutphenfonds van de gemeente Zutphen.

Wethouder Annelies de Jonge: ‘Ik ben blij dat het Zutphenfonds nu van start gaat. Waar ik vooral enthousiast over ben, is dat we door de werkwijze van Mpower en het bundelen van krachten het kleine beetje geld dat we hierin storten écht kunnen laten renderen. Zo kunnen de ideeën van mensen werkelijkheid worden.’

Startkracht en nieuwe ideeën
In Zutphen wonen relatief veel mensen die zich actief inzetten voor een ander, niet zelden mensen met veel startkracht om nieuwe ideeën te bedenken en initiatieven te nemen. Met het nieuwe platform dat in de komende maanden zowel online als offline opstart, kunnen zij dit met elkaar en met de lokale samenleving delen. Daarbij kunnen ze gemakkelijk de juiste koppelingen maken met hun eigen achterban, potentieel betrokken particulieren, bedrijven en sociale partners. Dit alles om de ideeën en initiatieven uit de samenleving zoveel mogelijk uit te laten groeien tot succesvolle en bestendige projecten.

‘Iedereen die in Zutphen iets wil betekenen voor een ander zou straks bij Mpower terecht moeten kunnen. Of je nou een sociaal initiatief wil starten of liever aan een initiatief van een ander bij wil dragen; je kunt jouw kennis, kunde, tijd of geld straks gemakkelijk op een leuke en effectieve manier inzetten,’ aldus mede-initiatiefnemer Armijn van Roon. Piet van Veen, voorzitter van de Stuurgroep van Mpower vult aan: ‘En alles wat mensen of partijen bijdragen, vermenigvuldigt zich dankzij deze werkwijze straks automatisch door de bijdragen van anderen. Zo ook het geld dat de gemeente Zutphen voor de initiatieven ter beschikking stelt. En dat is hard nodig want er liggen heel veel kansen om Zutphen nog leefbaarder te maken. We gaan het met z’n allen doen!’

Oproep: verzin een mooie naam!
De naam Mpower is nog een werktitel maar is tijdelijk gekozen vanwege de verwijzing naar Matchpower en Empowerment, want daar gaat het om; in gezamenlijkheid sociale initiateven, de verschilmakers achter die initiatieven en de samenleving als geheel versterken. Mpower daagt nu iedereen uit om met nieuwe naamsuggesties te komen die deze werktitel overtreffen. Ideeën hiervoor zijn welkom via info@zutphenseuitdaging.nl. De winnende én de origineelste suggestie krijgen een lekker etentje aangeboden.

Denk en doe mee
Na de zomer zal het platform gefaseerd opstarten. Iedereen die hier straks in mee wil denken of aan bij wil dragen kan zich alvast melden bij de Zutphense Uitdaging. Op www.zutphenseuitdaging.nl is ook het projectplan van Mpower te downloaden.

Wethouder Harry Matser: “Mpower past helemaal bij de beweging waarbij we als gemeente op een andere manier willen samenwerken met de samenleving. De rol van de gemeente is vanaf nu beperkt, dus ik verwijs iedereen graag naar Mpower.’

Achtergrond Zutphenfonds
Op 5 november 2018 heeft de raad de programmabegroting 2019-2022 vastgesteld. Een van de
vastgestelde bezuinigingsvoorstellen ging over het Zutphenfonds (voorstel 31). Hierbij werd de onroerendzaakbelasting verhoogd en de reclamebelasting afgeschaft. Door het afschaffen van de reclamebelasting vielen ook de hoge inningskosten van uitvoeringsorganisatie Tribuut weg, waardoor er ruimte ontstond om het Zutphenfonds te vullen.