Doornberg en gemeente Lochem onderzoeken mogelijkheden schikking vertrek

Lochem – Doornberg Recycling en de gemeente Lochem onderzoeken of een schikking over het vertrek van het bedrijf mogelijk is. De vraag daarbij is niet óf het bedrijf vertrekt, maar wanneer en op welke voorwaarden. De voorzieningenrechter heeft de gemeente en Doornberg in een zitting op 14 juli 2020 gevraagd dit te onderzoeken en heeft daarvoor vier weken de tijd gegeven. Dat betekent dat Doornberg niet op 1 augustus 2020 uit Almen weg is.

De gemeente Lochem en Doornberg Recycling V.O.F./Rubber verwerking Nederland B.V. (Doornberg) bekijken nu welke mogelijkheden er nog zijn. Het doel is dat de locatie aan de Scheggertdijk 7 op een zo kort mogelijke termijn vrij komt. Wanneer gemeente en Doornberg niet tot overeenstemming komen, is het aan de rechter om een besluit te nemen. Direct omwonenden en de gemeenteraad zijn over dit onderzoek naar een schikking geïnformeerd.

Kort geding
Op 11 december 2018 heeft de gemeente de locatie Scheggertdijk 7 in Almen van Doornberg gekocht. De afspraak was dat Doornberg het terrein nog mocht gebruiken. Op 1 augustus 2020 moest Doornberg het terrein leeg opleveren aan de gemeente. Om dat waar te kunnen maken, heeft het bedrijf ook extra capaciteit om te shredderen gekregen. De afgelopen maanden constateerde de gemeente dat Doornberg de voorraden niet voldoende afbouwde. Oplevering van het terrein op 1 augustus 2020 kwam daardoor in het geding. De gemeente ging daarop in gesprek met Doornberg en heeft meerdere keren verzocht om een plan van aanpak. Uiteindelijk is besloten Doornberg te dagvaarden.

Verbod op aanvoer banden en verplichting om locatie te verlaten
In de dagvaarding vraagt de gemeente de rechter om Doornberg te verbieden om nog langer partijen aan te voeren op last van een dwangsom. Ook vraagt de gemeente daarin om Doornberg te verplichten de locatie aan de Scheggertdijk 7 te verlaten per 1 augustus 2020 of op een andere door de rechter te bepalen datum. Zoals gezegd vroeg de rechter beide partijen om een schikking te onderzoeken.