Museum de Lebbenbrugge weer volledig open

Borculo – Op woensdag 1 juli gaat boerderijmuseum De Lebbenbrugge in Borculo weer volledig open, helaas echter nog wel met die beperking dat er in het hoofdgebouw 4 bezoekers tegelijk worden toegelaten. Het museum was al sinds 1 juni Corona-proof en er kan nu ook gestart worden met wat vanaf april al de bedoeling was, een wandeling door Beekvliet.Het landgoed Beekvliet is vanwege zijn buitengewone natuurwetenschappelijke waarde aangewezen als Natura 2000-gebied. Op die manier wordt voorkomen dat de natuur in Europa steeds meer van hetzelfde wordt.
Er is een projectplan gemaakt, waarbij drie belangrijke maatregelen worden getroffen. Het gebied moet weer natter worden, de grote hoeveelheid stikstof in het gebied moet worden verwijderd en het glad maken van de bodem moet ongedaan worden gemaakt om meer variatie in de bodemstructuur te krijgen. Zo hoopt men een verbetering van de biodiversiteit te krijgen. Hoe dat allemaal door de provincie Gelderland, Staatsbosbeheer en het Waterschap Rijn en IJssel wordt gerealiseerd is te zien in de Lebbenbrugge.Ben Tragter heeft de afgelopen anderhalf jaar een film “Beekvliet, een paradijs naast de deur” gemaakt waarbij dat uit de doeken wordt gedaan en de film laat zien hoe mooi deze streek is. Tragter heeft daartoe het verhaal van de Borculose hoofdonderwijzer meester Heuvel, die zijn mijmeringen over deze prachtige streek opschreef in zijn essay “De geheimen van den oudenweg” , verfilmd. Meester Heuvel was een groot natuurliefhebber en was verknocht aan het gebied rond de Lebbenbrugge- en de Maandagsdijk. Tevens wordt uitgelegd hoe de provincie, Staatsbosbeheer en het waterschap dit project hopen te klaren. De werkzaamheden zijn nog in volle gang.
Op de Lebbenbrugge is het boekje voor € 6,95 te koop waarin het Natura 2000-plan en de wandeling naar Barchem wordt beschreven.
De film is op verzoek te zien in het bezoekerscentrum. De toegang is gratis.Het museum is nog t/m 31 oktober geopend.