Uitkomsten eerste digitale ondernemerspeiling bekend

Lochem – Dit voorjaar startte de gemeente met het Lochemse Zaken Panel. Een digitaal panel waarin ondernemers een paar keer per jaar kunnen meedenken over actuele thema’s. De eerste brede peiling ging over communicatie met de gemeente en over activiteiten die de gemeente organiseert. De uitkomsten en wat de gemeente ermee doet, staan op www.lochemsezakenpanel.nl

Ondernemers is gevraagd of ze bekend zijn met bijeenkomsten en communicatie-uitingen van de gemeente en of ze tips hebben om die voor hen zo boeiend mogelijk te maken. Een ondernemer met een vraag aan de gemeente, kan contact opnemen met het team Economische Zaken. Gevraagd is met welke onderwerpen het team vooral behulpzaam zou kunnen zijn.

Digitale nieuwsbrief
De meeste ondervraagden vinden dat er voldoende communicatie-uitingen en bijeenkomsten zijn. Zij geven de voorkeur aan een digitale nieuwsbrief voor ondernemers met informatie over bijeenkomsten, nieuwe bedrijven in de gemeente en ondernemersverenigingen.

Team Economische Zaken
Het team Economische Zaken is sinds een jaar op sterkte en is er om ondernemers te ondersteunen waar nodig. Tijdens de coronacrisis is er veel contact geweest tussen het team en ondernemers. Deze peiling is gehouden voor de coronacrisis. Ondernemers willen vooral hulp en informatie bij:
• de start of ontwikkeling van het bedrijf,
• vergunningaanvragen en bestemmingsplannen
• subsidiemogelijkheden
• het stimuleren van ontmoeting

Lochemse Ondernemersavond
In het onderzoek zijn ook vragen gesteld over ontmoetingen zoals de bedrijfsbezoeken, de Lochemse Zaken Cafés en de jaarlijkse Ondernemersavond. Om te horen of er wensen zijn. De uitkomsten bespreekt de gemeente met de ondernemersverenigingen en organisatoren. Als gevolg van de coronamaatregelen wordt de Lochemse Ondernemersavond waarschijnlijk verplaatst naar het voorjaar van 2021

Samenstelling panel
Het panel heeft nu 390 leden. Daarvan vulde 43% de vragenlijst in.

Denk mee en blijf op de hoogte!
Denk mee en schrijf u in voor ons digitaal ondernemerspanel via www.lochemsezakenpanel.nl
Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief Lochemse Zaken kan via e mail: a.blaauw@lochem.nl