Provincie en gastvrij Gelderland ontwikkelen plan ondersteuning toeristische sector

Provincie Gelderland ontwikkelt in nauwe samenwerking met Gastvrij Gelderland initiatieven die de toeristische sector moeten ondersteunen. De plannen worden nader onderzocht om te bezien of ze een onderdeel gaan uitmaken van een totaalpakket aan provinciale steunmaatregelen vanwege COVID-19.

Na de activering van de corona-maatregelen, maart dit jaar, blijkt al snel dat dit enorme financiële gevolgen heeft voor Toeristisch en recreatieve bedrijfsleven. De sector die het veelal geld moet verdienen in de lente en de zomer, gaat opeens op slot. In een van de belangrijkste verdienperioden van het jaar. Nu mogen recreatieondernemers voorzichtig vanaf juni, onder strenge voorwaarden, weer gasten ontvangen. Dat heeft verschillende consequenties. De zogeheten anderhalve meter economie dwingt de sector tot het creëren van voldoende ruimte tussen bezoekers. Maatregelen die geld kosten. En gaan kosten, want de veiligheidsmaatregelen zullen zorgen voor veel minder plek voor recreanten.

In april is provincie Gelderland in overleg gegaan met Gastvrij Gelderland en partners. Deze vertegenwoordiging van het Gelders toerisme bestaat onder meer uit: Koninklijke Horeca Nederland, Hiswa-Recron en de Regionale Bureaus Toerisme Veluwe, Arnhem-Nijmegen, Rivierenland en de Achterhoek. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met andere partners als gemeenten en vitale vakantieparken.

Wekelijks wordt er overlegd over initiatieven. Daarbij wordt gezamenlijk gezocht naar plannen die ook vanuit de provincie uitvoerbaar zijn. En niet doubleren met rijksmaatregelen. Neem bezoekersmanagement. Provincie Gelderland en Gastvrij Gelderland onderzoeken hoe en of dit fenomeen het Gelders toerisme kan helpen. Een systeem dat in kaart brengt waar toeristen zijn of naar toe zullen gaan. Zodat gewenst daarop actie kan worden ondernomen. Toeristen adviseren attracties te bezoeken waar het minder druk is, bijvoorbeeld.  

Toerismegedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Ik ben blij dat provincie Gelderland samen met het Gelders toeristische branche toewerkt aan de ondersteuning van de zwaar getroffen sector. We zijn nu in een fase waarin we zoeken naar een initiatief die recreatieondernemers verder brengt.”

Verschillende plannen worden nu onderzocht. Ook moet nog duidelijk worden welk budget er definitief vrijkomt voor de ondersteuning voor toerisme. Daarna zullen provincie Gelderland en Gastvrij Gelderland hun initiatief toelichten.