Noodkap voor oude kastanjeboom op IJsselkade

Zutphen – Op dinsdag 26 mei wordt de kastanjeboom in de buurt van de waterspeelplaats op de IJsselkade gekapt. De situatie onder en rondom de boom is niet meer veilig. De boom lijdt aan de kastanjebloedingsziekte. Takken kunnen daardoor afbreken. Een nieuwe boom komt in de laatste fase van de herinrichting van de IJsselkade in 2021.

De boom staat op een plek waar kinderen vaak spelen en mensen zich vermaken. Een (grote) tak kan van de boom afbreken en iemand kan daardoor gewond raken. Het college van burgemeester en wethouders wil geen enkel risico nemen. Daarom heeft zij afgelopen dinsdag een noodkapvergunning verleend. Wethouder Annelies de Jonge: “Deze kastanjeboom is tussen 1890 en 1900 geplant. Het is een prachtige oude boom in het panorama van Zutphen. Tot onze grote spijt hebben we moeten besluiten dat deze boom toch gekapt moet worden. De boom is er heel slecht aan toe. Nu we dit weten, moeten we direct zorgen voor veiligheid onder en rondom de boom. Er mogen geen ongelukken gebeuren door takken die kunnen afbreken. We hebben geleerd van ongelukken die in het verleden zijn gebeurd in Zutphen. Dat willen we nooit meer.”

Het kappen van de kastanjeboom
Maandag 25 mei vinden de voorbereidingen voor de kap plaats. Dinsdag 26 mei worden de kroondelen, de zware takken die gevaar opleveren, afgezaagd. De stam blijft misschien staan. Dit levert geen gevaar op. Tot die tijd staat een hekwerk om de boom om te voorkomen dat mensen er onder gaan staan of rondom de boom gaan zitten. Omwonenden die de kastanjeboom elke dag zien, zijn per brief geïnformeerd.

De kastanjeboom is heel ziek
De boom is aangetast door de kastanjebloedingsziekte. De boom heeft een aantal ingerotte snoeiwonden en wordt door boomankers bij elkaar gehouden. Een aantal onderzoeken door deskundigen wijst uit dat de boom aan het afsterven is en dat elke ingreep zoals snoei, dit proces zal versnellen. Er is geen kans op herstel van de boom, alleen op uitstel van afsterven. Daarom kiest de gemeente Zutphen ervoor om de boom te kappen nu het onveilig is onder en rondom de boom. De Bomenstichting is geïnformeerd.

Nieuwe boom in 2021
In 2021 wordt een nieuwe boom geplant. Voor de herinrichting van De IJsselkade was in de 2e fase rekening gehouden met behoud van de oude kastanjeboom. Nu de boom helaas niet kan blijven staan, wordt in de laatste fase van de herinrichting een nieuwe boom geplant.