Start zwemseizoen zwemplassen en oppervlaktewateren en COVID-19

Regio – Vrijdag 1 mei start het zwemseizoen officieel voor zwemplassen in oppervlaktewateren. Door COVID-19 maatregelen is dat allemaal anders. De overheid wil dat mensen zoveel mogelijk thuisblijven.

Willen mensen toch per se het water in? Zwem dan kort. En doe dat dan in ėėn van de 70 officieel aangewezen Gelderse zwemlocaties. Zwemmen en recreëren bij en in natuurwater is niet zonder risico’s. Daarom komt provincie Gelderland bij de start van het zwemseizoen 2020 met de volgende veiligheidsregels, tips en informatie.

Voorkom Coronavirus verspreiding:

 1. Houd 1,5 meter afstand, ook in het water;
 2. Kom alleen of kom uitsluitend met personen uit uw eigen huishouden;
 3. Ga alleen lokaal recreëren, probeer te alle tijde binnen de regio van uw eigen woonomgeving te blijven;
 4. Blijf thuis als u één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
 5. Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
 6. Vermijd te alle tijde fysiek contact met anderen;
 7. Volg altijd de aanwijzingen van de toezichthouders en handhavers op en respecteer de regels zoals die i.v.m. corona zijn opgesteld;
 8. Ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet (de toiletten op locatie zijn gesloten);
 9. Was voorafgaand aan het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden;
 10. Betaal zoveel mogelijk met pin of contactloos (pin of mobiel);
 11. Verlaat direct na het recreëren de locatie. Blijf niet onnodig hangen op toegangswegen, trappen en parkeerplaatsen.

Bij het niet opvolgen van de maatregelen kan u de toegang tot de zwemlocatie worden verboden of de gehele locatie wordt gesloten voor publiek 

Veilig zwemmen

Zwem uitsluitend in aangewezen zwemlocaties. Op deze locaties wordt de waterkwaliteit, veiligheid en hygiëne regelmatig gecontroleerd. Alle officieel aangewezen zwemlocaties zijn bij de zwemlocatie te herkennen aan een blauw informatiebord van de provincie. Op het bord staat een plattegrond met daarop de zwemzone en de plaats van een aantal voorzieningen. Is er iets niet in orde met waterkwaliteit, veiligheid of hygiëne dan wordt dat op deze borden aangegeven.

Op de informatieborden wordt de kwaliteit van het zwemwater aangegeven in de volgende klassen: uitstekend, goed, aanvaardbaar en slecht. De waterkwaliteitsklassen zijn een vierjaarsgemiddelde. Als de actuele waterkwaliteit onvoldoende is dan staat dit op een smal bord onder het algemene informatiebord. 

Gezondheidsrisico’s

Zwemmen in natuurwater kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Bijvoorbeeld maag- en darmklachten door blauwalg, zwemmersjeuk door parasieten, oorontsteking door bacteriën in het zwemwater, de Ziekte van Weil of botulisme. Ga daarom alleen zwemmen op officiële aangewezen zwemwaterlocaties omdat de overheid daar de waterkwaliteit controleert.

Zwemmen in de rivieren

Bij hoge zomerse temperaturen trekken mensen ook naar de vele strandjes langs de grote rivieren als de Waal, de Rijn, de IJssel en de Maas. Het zwemmen in de grote rivieren, maar ook in kanalen, kan echter levensgevaarlijk zijn. Zwemmers kunnen verrast worden door sterke stromingen in de rivier, zuiging door een binnenvaartschip, diepe kuilen of obstakels onder water. Voor schippers zijn zwemmers slecht of niet te zien. De provincie en Rijkswaterwaterstaat waarschuwen voor de grote risico’s die het zwemmen in de rivieren en kanalen met zich meebrengt. Desondanks zijn er in 2019 in Gelderland mensen verdronken in open zwemwater. Ga daarom alleen zwemmen op officieel aanwezen zwemlocaties.

Eigen risico

Zoals aangegeven adviseert de provincie om uitsluitend in aangewezen zwemlocaties te zwemmen. Omdat daar de waterkwaliteit en de fysieke veiligheid gecontroleerd wordt. Zwemmen in natuurwater blijft overigens altijd op eigen risico. Op zwemlocaties kan gecontroleerd worden op samenscholing.

Meer informatie

Op de landelijke site www.zwemwater.nl staat actuele informatie over alle aangewezen zwemwaterlocaties in Nederland. Ook is daar uitgebreide informatie te vinden over veilig zwemmen en de gezondheidsrisico’s van zwemmen in natuurwater. In de Zwemwater-app voor Android en Apple staat informatie over veilig zwemmen in natuurwater.