Lochem Spreekt vraagt de mening van inwoners

Lochem – Hoe bewaren we erfgoed en hoe maken we het toegankelijk en beleefbaar?

Van woensdag 6 tot maandag 25 mei 2020 kunnen deelnemers aan het inwonerpanel Lochem Spreekt hun mening geven over erfgoed. Als inwoners lid zijn van Lochem Spreekt of dat worden, kunnen zij online een korte vragenlijst invullen.

Enkele voorbeelden van vragen waarop de gemeente Lochem graag de mening van inwoners wil weten zijn: welk erfgoed kent u en vindt u belangrijk. Hoe wilt u dat het bewaard blijft en hoe maken we erfgoed toegankelijk en beleefbaar? De reacties gebruikt de gemeente voor de erfgoedvisie 2020-2030. Deze nieuwe erfgoedvisie vormt ook een van de bouwstenen voor de nieuwe Omgevingsvisie van de gemeente Lochem. Vorig jaar kwam er al een cultuurhistorische waardenkaart. Die geeft een prachtig overzicht van wat er aan erfgoed bewaard is gebleven.

Erfgoed bestaat uit veel meer dan alleen monumenten
De gemeente Lochem heeft een rijke geschiedenis en veel erfgoed. Veel mensen kennen wel de monumentale gebouwen in de gemeente. Maar bij erfgoed moet je ook denken aan (cultuur)landschap, tradities en verhalen. Het verhaal over de Witte Wieven, het kenmerkende markenlandschap, de Zwiepse molen en de midwinterhoornblazers. Het hoort allemaal bij ons erfgoed. En ook daarvan is het belangrijk dat we het kennen en zo goed mogelijk bewaren.

Hoe meer mensen meedoen aan Lochem Spreekt, hoe beter
Iedereen vanaf 16 jaar die in de gemeente woont, werkt en/of onderneemt, kan meedoen aan Lochem Spreekt. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter!

Aanmelden en invullen van een vragenlijst gaat eenvoudig
Heeft iemand zich aangemeld op www.lochemspreekt.nl? Dan ontvangt hij binnen enkele dagen een e-mail met een link naar het onderzoek. Aanmelden is gratis. Een panellid ontvangt gemiddeld 4 keer per jaar een korte online vragenlijst. Invullen gaat eenvoudig en kost per keer ongeveer 5 tot 10 minuten. Per keer beslist een deelnemer of hij wilt meedoen. Hij ontvangt altijd als eerste de uitkomsten van het onderzoek per e-mail en hoort wat de gemeente daarmee doet.