Watersportvereniging Gelre ook in 2020 beheerder Noorderhaven

Zutphen – Voor vaarseizoen 2020 gaat watersportvereniging Gelre het beheer van de Noorderhaven op zich nemen, net als de afgelopen 2 jaar. In deze bijzondere periode heeft de gemeente Zutphen overeenstemming bereikt met het bestuur van watersportvereniging Gelre over de vernieuwde voorwaarden van de bruikleenovereenkomst. Deze periode is niet alleen bijzonder vanwege de coronacrisis, waardoor de onderhandelingen digitaal plaatsvonden, maar ook vanwege de bouwactiviteiten die nu nog in de directe nabijheid van de jachthaven plaatsvinden.

Met de overeenkomst is het beheer van de Noorderhaven met bijbehorende voorzieningen voor dit vaarseizoen geregeld. Watersportvereniging Gelre neemt de verantwoordelijkheid vanaf nu op zich. Er zal regelmatig overleg zijn met de gemeente, de nieuwe beheerder en de aannemer(s) om eventuele overlast door bouwactiviteiten zoveel mogelijk te beperken. De gemeente Zutphen rondt de werkzaamheden dit seizoen af.

Wethouder Harry Matser: “De Noorderhaven is belangrijk voor Zutphen. De haven ligt op een prominente plek en levert hierdoor een belangrijke bijdrage aan zowel de beleving als de uitstraling van Zutphen. Ik ben blij dat watersportvereniging Gelre het beheer van de Noorderhaven ook in 2020 op zich neemt. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het beheer bij hen in goede handen blijft. De Noorderhaven draagt zo op positieve wijze bij aan de uitstraling van het gebied voor de bewoners van Zutphen, de bezoekers, de omgeving en de regionale watersport.”

De gemeente Zutphen werkt ondertussen door aan de voorbereidingen voor de aanbestedingsprocedure om de exploitatie van de Noorderhaven in een definitieve situatie te regelen. Harry Matser: “Voor 2021, het volgende vaarseizoen, gaan wij ervanuit dat wij voor de Noorderhaven een beheerder met een meerjarige overeenkomst kunnen aanstellen.”