Provinciale Staten Gelderland vergaderen digitaal

Op woensdag 15 april 2020 is de Statenvergadering in Gelderland digitaal, zowel voor Statenleden als voor inwoners die de vergadering willen volgen. Provinciale Staten pakt zo het democratisch proces weer op en doet dit voor het eerst in de geschiedenis volledig digitaal.

Op de agenda staan drie onderwerpen: tijdelijke aanpassing van het Reglement van Orde, Verklaring van geen bedenkingen windpark Groene Delta en het afscheid van SP Statenlid Mieke Hoeze.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de spoedwet digitale besluitvorming voor decentrale overheden. Met deze wet kunnen gemeenteraden, provinciale staten, waterschappen en eilandsraden tijdelijk via een digitale vergadering rechtsgeldige besluiten nemen. De wet geldt tot 1 september dit jaar met de mogelijkheid om te verlengen.

Op grond van de ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ kan de provincie zelf besluiten hoe invulling te geven aan digitale besluitvorming. Er gelden vier voorwaarden. Ieder lid moet gegarandeerd beschikken over de technische mogelijkheden om toegang te hebben tot de beraadslaging en stemming. Identificatie van Statenleden moet mogelijk zijn, door de voorzitter, maar ook door de leden onderling en door het publiek. Er is sprake van een live videoverbinding, alleen audio of stemmen per app is niet voldoende. De voorzitter moet in staat zijn de orde te handhaven, bijvoorbeeld door deelnemers het woord te ontnemen of door een volgorde van stemming te bepalen.

Ook op woensdag 22 april vergaderen de Statenleden digitaal. Vanaf mei keren ze terug naar de gangbare manier met de beeldvormende en oordeelsvormende bijeenkomsten in de ochtend en de besluitvorming tijdens de Statenvergadering om 14.00 uur.

Provinciale Staten hebben zich goed voorbereid op het digitaal vergaderen op 15 en 22 april 2020. De vergaderingen zijn live te volgen via www.gelderland.nl/statenlive