75 jaar vrijheid: organisatoren en vrijwilligers kunnen rekenen op steun provincie

Foto: René van Laar

Regio – Door de uitbraak van de Covid-19 epidemie en de bijbehorende maatregelen kunnen de komende maanden activiteiten en evenementen rond het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid niet doorgaan. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben besloten om organisatoren tegemoet te komen door de subsidieregels te versoepelen. Dat betekent dat voor afgelaste evenementen die onderdeel zijn van het programma Gelderland Herdenkt de verleende subsidie beschikbaar blijft. Daarnaast wordt de subsidieperiode van Gelderland Herdenkt verlengd tot 31 mei 2021, waardoor evenementen kunnen worden uitgesteld, met behoud van subsidie.

Gezondheid gaat voor
Precies 75 jaar geleden lag Gelderland van 17 september 1944 tot en met 5 mei 1945 in de frontlinie tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Daarvoor is in Gelderland een uitgebreid programma opgezet met tentoonstellingen, shows, luchtlandingen, bevrijdingsfestivals, herdenkingen en andere evenementen. De komende twee maanden zouden er nog bijna 400 evenementen plaatsvinden in de hele provincie. De viering van de bevrijding op 5 mei zou de afronding van het programma zijn. Gedeputeerde Peter Drenth: ‘Het is belangrijk om stil te staan bij 75 jaar vrijheid, en het is ongelooflijk jammer dat alle mooie activiteiten en evenementen niet door kunnen gaan, maar de gezondheid van mensen gaat voor’.

Strikte regels
Subsidieregels zijn normaal gesproken strikt: als een evenement niet doorgaat, heb je niet voldaan aan je verplichting en dus geen recht op subsidie. Maar door de Covid-19 uitbraak is sprake van een bijzondere situatie. Het wegvallen van de toegezegde financiële bijdrage van de provincie kan initiatiefnemers in de problemen brengen, terwijl honderden organisatoren en vrijwilligers hard hebben gewerkt om een mooi programma rond het vieren en herdenken van 75 jaar vrijheid neer te zetten. Gedeputeerde Drenth: ‘Dit prachtige programma is alleen mogelijk doordat zoveel mensen zich hier met hart en ziel voor inzetten. Wij vinden dat deze mensen hier niet de dupe van mogen worden’.

16 miljoen
Voor Gelderland Herdenkt is in totaal ongeveer 16 miljoen euro uitgetrokken. Behalve door de provincie worden deze kosten gedragen door gemeenten, het vfonds, WO2 organisaties in de provincie en particuliere fondsen. Het geld gaat grotendeels naar activiteiten in de regio’s. Gelderland Herdenkt bestaat uit vijf regionale programma’s, een drietal groot Gelderse evenementen en een educatie programma.