Lochemse loonwerkers en boeren werken groenbemesters onder zonder chemie

Lochem – Boeren en loonwerkers uit de gemeente starten binnenkort met de voorjaars-werkzaamheden. Ze zijn met het project Groene Groenbemesters op zoek naar alternatieven voor het chemische middel glyfosaat. In samenwerking met alle Lochemse loonwerkers was er daarom voor boeren en belangstellenden uit de regio Lochem een demonstratie gepland. Deze demonstratie gaat vanwege het coronavirus helaas niet door, wel is er een factsheet beschikbaar.

Na de oogst van de mais telen boeren in de herfst en winter groenbemesters op hun akkers. De groenbemesters zoals gras of rogge, zorgen voor een betere bodemkwaliteit en leggen stikstof vast. Aan het eind van de winter moeten deze groenbemesters ofwel ‘vanggewassen’ weer plaatsmaken voor de nieuwe gewassen. Het is belangrijk dat de groenbemester zorgvuldig wordt ondergewerkt. Pas als dit gewas volledig is afgestorven, komen de voedingsstoffen weer beschikbaar voor de nieuwe teelt. Glyfosaat is hiervoor een hulpmiddel. Loonwerkers en boeren in de regio Lochem willen werken aan duurzamer landgebruik en zijn actief op zoek naar alternatieven voor het middel in de vorm van machinaal onderwerken. Een geplande demonstratie van het project werd eerst door weersomstandigheden en later vanwege het coronavirus afgelast.

Bewuster omgaan met glyfosaat
Freddie Heuvelink van Loonbedrijf Almen Harfsen was een van de initiatiefnemers. “Het plan is de boerenpraktijk te laten zien welke alternatieven er zijn voor glyfosaat. We hebben meerdere machines, die het vanggewas na de maisteelt vernietigen. Ik heb er goede hoop op dat meer boeren gaan experimenteren met het mechanisch onderwerken en dat we bewuster omgaan met glyfosaat.”
“Hoewel glyfosaat is toegestaan, roepen geelgekleurde akkers en weilanden in het voorjaar vragen op,” weet agrariër Herbert van Zeijts. De demonstratie was gepland op een van zijn percelen. “De gele velden zijn reden tot veel commentaar en ongerustheid. Dat is niet goed voor ons imago. We moeten glyfosaat daarom proberen te vermijden en alleen gebruiken als het echt nodig is. Een mechanische bewerking heeft daarom mijn voorkeur. Dit jaar ga ik voor het eerst mijn mais- en grasland ecoploegen. Onze loonwerker investeerde speciaal in deze machine.”

Duurzaam mais- en graslandbeheer
Ook Gerrit Boschloo van Loonbedrijf Boschloo & Zn benadrukt het belang van dit project: “We zoeken een methode om minder glyfosaat te gebruiken en toch een goede maisteelt te bereiken, maar duurzaam is méér dan het gebruik van chemische middelen. Ook brandstofverbruik en de gevolgen voor de bodem spelen een rol. In de praktijk gaan we ondervinden of we het onkruid de baas blijven. Aan ons loonwerkers zal het niet liggen. Er is volop draagvlak voor glyfosaat bewust werken; alle loonwerkers uit Lochem zijn aangehaakt.” In samenwerking met de Innovatie Coöperatie Achterhoek, de lokale LTO afdeling, ANV ’t Onderholt en Melkveeproefbedrijf De Marke proberen de Lochemse loonwerkers machinaal onderwerken te bevorderen.

Factsheet
Er is een factsheet beschikbaar over de mogelijkheden die er zijn voor het mechanisch onderwerken van vanggewassen. Wilt u de factsheet ontvangen of meer informatie? Neem contact op met Ellen de Lange via ellen@deinnovatiecooperatie.nl.