Alzheimer café Lochem

Lochem – Op dinsdag 4 februari 19.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur) is er weer een Thema-avond met dit keer “Rechtsbescherming” als onderwerp. In deze bijeenkomst zal notaris Daan Siebelink informatie geven over bewindvoering, mentorschap, onder curatelestelling, volmacht, levenstestament, erfrecht en testament.Er is gelegenheid om vragen te stellen. In de Alzheimer Cafés komen mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden maandelijks samen. Tijdens de informele bijeenkomsten krijgen de bezoekers informatie over dementie en kunnen zij ideeën en ervaringen uitwisselen. 2x per jaar is er een thema-avond. Alzheimer café Lochem, voor iedereen die te maken heeft met de ziekte dementie. Stadhuus, Molenzaal, Markt 3 in Lochem.