PvdD wil verbod op vuurwerk in Gelderse natuur- en stiltegebieden

Steeds meer mensen zijn voor het instellen van een compleet verbod op consumentenvuurwerk, maar het ziet ernaar uit dat het kabinet daar nog niet voor gaat kiezen. Terwijl het vuurwerk iedere oudejaarsavond weer, getuige de afgelopen jaarwisseling, leidt tot veel incidenten waarbij dieren en mensen gewond raken of zelfs om het leven komen. Zolang het kabinet zijn verantwoordelijkheid niet neemt, moet de provincie doen wat ze kan, namelijk vuurwerkvrije zones instellen in de provinciale stilte- en natuurgebieden, en rondom plekken waar dieren gehouden worden zoals hertenparken, kinderboerderijen, maneges etc.

Statenlid Luuk van der Veer: “Het is verbazingwekkend dat vuurwerk in stiltegebieden is toegestaan, terwijl knalapparatuur er verboden is. De provincie is daar verantwoordelijk voor. Zolang er nog gewerkt wordt aan een totaalverbod, moet de provincie vast zorgen voor een rustige jaarwisseling in de stiltegebieden en in de natuur, zodat mensen en dieren daar niet hoeven te vrezen voor de stress en overlast die door vuurwerk worden veroorzaakt.”
Op verzoek van de Gelderse Partij voor de Dierenfractie worden de mogelijkheden voor zo’n verbod in stilte- en natuurgebieden binnenkort besproken door Provinciale Staten. Het kan dan nog in de nieuwe omgevingsverordening worden opgenomen. In het tweede kwartaal van 2020 wordt de inspraakprocedure daarvoor gestart. De PvdD roept burgers die overlast ervaren van vuurwerk, of begaan zijn met dieren, natuur en milieu, vast op om dan van zich te laten horen.

De stiltegebiedenkaart en de kaart met de Gelderse natuur geven een indruk van de invloed die het instellen van vuurwerkvrije zones door de Provincie Gelderland kan hebben.
Het Gelders Natuurnetwerk en de Groene ontwikkelingszones staan op deze kaart: