Boekpresentatie De Nieuwstadskerk in Zutphen

Zutphen- Hoog steekt de toren van de Nieuwstads- of Sint-Janskerk in Zutphen de lucht in. Als teken om het eeuwenoude gebouw te komen bezichtigen en de rijke geschiedenis ervan te proeven. Over dat verleden is dankzij intensief onderzoek sinds kort veel meer bekend. De nieuwste ontdekkingen en inzichten zijn beschreven in het boek De Nieuwstadskerk in Zutphen,750 jaar bouwgeschiedenis, restauratie en inrichting. Op donderdagavond 23 januari om 19.30 uur wordt dit ten doop gehouden in de kerk. Vrij entree.Het boek beschrijft de kerk niet alleen in bouwhistorische zin, maar ook in relatie tot de ontwikkeling van de Nieuwstad, de Zutphense wijk waar de kerk staat, ook wel het Klein Vaticaan genoemd. Niet eerder verscheen een monografie over deze middeleeuwse binnenstadskerk. Hieraan werkten specialisten mee op het gebied van bouwhistorie, historische glasschilderkunst, archeologie en interieurafwerking. DeNieuwstadskerk in Zutphen laat zich lezen als een spannend verslag van 750 jaar kerk- en stadsgeschiedenis aan de IJssel. Lezing en torenbeklimmingBelangstellenden zijn van harte welkom bij de presentatie op donderdag 23 januari van 19.30 tot 21.00 uur(inloop 19.00 uur). Na een inleiding door Herman Heuver van de parochie, houdt bouwhistoricus Karel Emmens een lezing. Na een muzikaal intermezzo door Arabesk wordt het eerste exemplaar overhandigd. Na afloop is er gelegenheid om het boek te kopen en om de kerktoren te beklimmen. Aanmelden is niet nodig.