Groot onderzoek naar koopgedrag in Oost-Nederland

Lochem- Deze week start in Oost-Nederland in 60 gemeenten een groot onderzoek. Dat onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en kopen met een duidelijk doel. En hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Het onderzoek gaat om alle kernen. Iedereen kan de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag.

Deelnemers gezocht
Deze maand krijgt een aantal inwoners uit de gemeente Lochem een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De adressen zijn willekeurig uitgekozen. Meedoen kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag. Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeaubonnen van €25 verloot.

Ook voor jongeren
Ook jongeren vanaf 15 jaar kunnen meedoen en de vragenlijst invullen.

Wat gebeurt er met de resultaten?
Het onderzoek geeft een beeld van hoe de winkelgebieden het doen en hoe aantrekkelijk inwoners die vinden. Het helpt gemeenten en provincies bij het sterker maken en verbeteren van winkelvoorzieningen. Om dit zo goed mogelijk te doen, is regelmatig onderzoek naar koopgedrag belangrijk. In 2015 was het laatste onderzoek. Sindsdien is er in de detailhandel veel veranderd, door de groei van online winkelen.

Privacy gewaarborgd
De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers koppelen de onderzoeker niet aan hun woonadres. De antwoorden worden alleen gebruikt voor het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2019.

Meer informatie
Voor meer informatie over het onderzoek is er de website www.kso2019.nl. Mailen kan naar helpdesk@ioresearch.nl.