Stap voor stap naar hernieuwbare energie voor de regio Lochem

Lochem – De gemeenteraad heeft ingestemd met de startnotitie van de Regionale Energie Strategie (RES). In de RES komt onder meer te staan hoe de regio hernieuwbare energie uit wind en zon gaat opwekken en opslaan. Nu de startnotie is vastgesteld gaat het proces lopen om te komen tot die Regionale Energie Strategie.

In de Regionale Energie Strategie (RES) vindt stap voor stap overleg plaats om de overgang naar hernieuwbare energie uit zon en wind vorm te geven en in te passen in ons landschap. De Regionale Energie Strategie geeft antwoord op vragen als: waar en hoe wekken wij in de regio (grootschalig) hernieuwbare energie op met zonneparken en windmolens? Hoe slaan we die energie op en welke energienetwerken zijn nodig om die naar woningen en bedrijven te krijgen?

Samenwerking

De gemeente Lochem werkt onder meer samen met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Voorst en Zutphen. Dit zijn de gemeenten uit de Cleantech Regio, met uitzondering van Deventer. Deze gemeente doet mee in een van de andere dertig RES-regio’s. In de startnotitie staan de spelregels voor de samenwerking. Het hele stappenplan om te komen tot de Regionale Energie Strategie duurt tot eind 2020. In deze periode betrekken we inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, overheden, energiecoöperaties en netbeheerders. De gemeenteraad heeft het belang benadrukt van het betrekken van inwoners. Eind 2020 biedt de regio de RES aan het Rijk aan. Alle dertig regionale strategieën dragen er samen aan bij dat Nederland 49% minder CO2-uitstoot heeft in 2030.

Landschap en inpassing

Een belangrijk onderwerp in de Regionale Energie Strategie is hoe we grootschalige zonnevelden of windmolens goed inpassen in ons landschap. De RES is straks uitgangspunt voor het omgevingsbeleid van provincie en gemeenten en voor de plannen van waterschappen en de netbeheerders.

Eigen visie en voorbereiding

De gemeente Lochem is goed voorbereid op de afstemming in de Regionale Energie Strategie. Wethouder Henk van Zeijts: “Als gemeente hebben wij al vastgesteld dat we energieneutraal willen zijn in 2030. Het is dan niet genoeg om alleen daken vol te leggen voor het opwekken van energie. Daarom hebben we ons eigen beleid voor zonneparken en op het gebied van kleinschalige energieopwekking met wind. Daarnaast gaan we aan de slag met een visie op grootschalige windmolens. We werken ook aan een nieuw uitvoeringsprogramma Klimaat, Energie & Landschap voor de periode 2020-2025. Daarover gaan we dit najaar met inwoners en ondernemers in gesprek.”

De RES is een samenwerking van Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, de waterschappen Vallei & Veluwe en Rijn & IJssel, de provincie Gelderland en de Strategische Board van de CleanTech Regio.