Eerste Steen nieuwbouw Tusselerhof

Lochem – De eerste steen is onthuld op de bouwplaats voor de realisatie van de nieuwbouw
Tusselerhof. Coryne Noordhoek, locatiemanager, opende de bijeenkomst in aanwezigheid van Burgemeester & Wethouders, toekomstige bewoners, familie, omwonenden, Vrienden van Pro
Senectute, medewerkers, vrijwilligers, bouwprofessionals en andere geïnteresseerden. “Ik ben diep onder de indruk van hoe alle specialisten zich buigen over duurzaamheid, groene energie, water, elektriciteit, innovatie en vooral ook over de leefbaarheid voor onze bewoners en medewerkers. Pro Senectute dankt haar identiteit aan de doelgroep, die ontstaan is vanuit het principe dat gelijkgestemde senioren harmonieus met elkaar willen wonen. Vanuit dat gegeven
hebben we bewoners nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwbouw. Met behulp van een woon-wensen onderzoek destijds konden toekomstige bewoners hun verwachtingen en wensen kenbaar maken. Graag willen we nu de wensen en verwachtingen van een bewoner, de
heer Resink, en medewerker Joy Boschker met u delen.

Hoe zien zij de toekomst in het nieuwe Tusselerhof?”
Bewoner, de heer Resink: “Ik hoop dat de vleugel en de piano’s een mooie plaats krijgen in het
nieuwe pand. Het zal vast voldoen aan de comfortabele eisen van deze tijd en ik wens dat alle bewoners een rustige kamer hebben, die voldoet aan hun persoonlijke wensen. Een bibliotheek en filmruimte zijn eveneens belangrijk. De warme maaltijd is iedere dag weer een culinair hoogte punt. Ik hoop dat ze straks in het nieuwe Tusselerhof op dezelfde wijze bereid en geserveerd zullen worden. Ook al heb je een slechte dag, daar knap je altijd weer van op. Tevens hoop ik dat de tuin een mooie plek wordt, ook toegankelijk voor bewoners in een rolstoel.”

Verzorgende PG-afdeling, Joy Boschker: “Voor mij past bij duurzaamheid vooral het tegengaan van verspillingen zoals medisch afval en het opwekken van groene energie. Het nieuwe Tusselerhof wordt
een gasloos huis met zonnepanelen, warmte pompen, goede isolatie en klimaatbeheer door het hele gebouw. Er worden plafondliften geïnstalleerd waardoor onze arbeidsintensiviteit wordt verbeterd. Alle innovaties zie ik als verrijking. Voor bewoners betekent dit een fijne en gezonde leefomgeving, waaraan de interne patio’s en de parktuin een belangrijke bijdrage leveren. Ruime kamers met ruimte
voor de eigen spullen. Met het oog op de toekomst hoop ik dat ik, als het zover is, met open armen ontvangen word en de zorg en aandacht ontvang die ik nodig heb. We zullen moeten blijven innoveren in de toekomst en daarvoor onthullen we samen vandaag de Eerste Steen.”

Burgemeester Van ’t Erve: “Tusselerhof heeft een lange geschiedenis sinds 1979. We bouwen hier samen aan een nieuwe geschiedenis. Er wordt gebouwd aan innovaties in de zorg en aan duurzaamheid. En dat hebben we nodig. Wat voor gevoel krijgt u als u om u heen kijkt, ik krijg een gevoel van geborgenheid en dat is volgens mij het unieke van Tusselerhof. En ik hoop dat we die
geborgenheid straks voor de bewoners kunnen blijven waarmaken. Nu gaan we de eerste steen onthullen om daarna zo snel mogelijk alle andere stenen erbij te gaan leggen.”

Rein Souwerbren, Raad van Bestuur: “Wij zijn op de plek waar het oude Tusselerhof stond. En nu ziet u de contouren van een gebouw in wording met ronde vormen, dat straks een organisch geheel vormt in de groene omgeving. Een gebouw ontworpen door Oomen Architecten, met twee vleugels.
De ene zijde is bestemd voor zelfstandige bewoners en de andere zijde is voor bewoners met zware zorgvragen, met in het midden een ontmoetingsruimte met restaurant. Hiermee realiseert Pro Senectute een zorgcontinuüm. Zodra ik Lochem binnenrijd voel ik de vriendelijkheid, vertrouwdheid en vreedzaamheid. Deze kenmerken typeren het Lochemse, die voel je bij medewerkers en bewoners.
En dat sluit goed aan bij de drie kernwaarden van Pro Senectute. Verbondenheid uit zich in de
samenwerking tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en bewoners. De reis van het
oude naar het nieuwe Tusselerhof vergt Veerkracht van bewoners, aanverwanten en medewerkers. En tot slot heb ik mij Verwonderd over hoe goed deze reis tot nu toe is verlopen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de reis terug naar deze plek ook zo goed zal verlopen.”

Bewoners uit het oude Tusselerhof verblijven gedurende deze nieuwbouw realisatie tijdelijk in het
oude Sint Jozef aan de Bosweg 1 in Lochem. De verwachting is dat de bewoners in het voorjaar van 2020 kunnen verhuizen naar het nieuwe gebouw van Tusselerhof op de vertrouwde plek aan de Tusseler.

Stichting Pro Senectute heeft 10 woon- en zorglocaties in ons land en biedt, zonder winstoogmerk, op
persoonlijke wijze een stijlvolle woonomgeving voor gelijkgestemde senioren, waarbij kwaliteit, goede omgangsvormen en privacy vanzelfsprekende elementen zijn.