Viverion houdt huurverhoging beperkt

Regio – Woningcorporatie Viverion heeft een positief advies ontvangen van de huurdersorganisaties om een beperkte huurverhoging door te voeren. Viverion hanteert een gemiddelde huurverhoging van 1,6%, terwijl 2,6% is toegestaan. Dit is omdat Viverion de huren betaalbaar wil houden voor huurders met de laagste inkomens.

Elk voorjaar staat de jaarlijkse huurverhoging op de agenda van het overleg tussen de huurdersorganisaties en Viverion. Bij het bepalen van de verhoging staat de gezamenlijke zorg voor de betaalbaarheid van woningen voor de laagste inkomensgroepen voorop.

De overheid biedt de mogelijkheid om een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. Wat doet Viverion:

  • Viverion verhoogt de huren voor huurders met een inkomen tot € 42.436,- slechts 2,6 %. We verhogen alleen bij mensen die minder betalen dan 62% van de maximale huur.

  • Huurders met een hoger inkomen vragen we de toegestane 5,6 %, wanneer hun huur lager is dan de 62% van de huurprijs die maximaal is toegestaan.

  • Alleen huurders die een huurprijs betalen die ver onder de 62% van de maximale huurprijs ligt, betalen een hogere huurverhoging, namelijk 4,1 %.

Samengevat krijgt ruim 50% van de huurders van Viverion geen huurverhoging.


Alle huurders van Viverion hebben schriftelijk bericht ontvangen over de huurverhoging.