Vervolg participatie groot onderhoud en de geplande kap van bomen N319 Groenlo-Ruurlo (gemeente Berkelland)

Ruurlo – Er komt een vervolg op het participatieproces rond het groot onderhoud en de geplande kap van bomen aan de N319 in Ruurlo. Het huidige plan -mede op basis van een participatieproces in 2017 en 2018- leidt bij een deel van de omgeving toch nog tot onbegrip en weerstand. Hoe het participatieproces er precies eruit gaat zien wordt komende wekenbekend. Dit is in lijn met het eerdere besluit om meer informatie te geven middels het te openen informatiecentrum in Ruurlo in juni en meer persoonlijk in gesprek te gaan. Het vervolg van het participatieproces is een afspraak die werd gemaakt op 27 mei tijdens een constructief gesprek met de Bomenstichting Achterhoek, Stichting Achterhoek Natuurlijk en vertegenwoordiging van de landelijke Bomenstichting. Bij het gesprek waren ook twee raadsleden van de gemeente Berkelland op eigen initiatief aanwezig.

Het gesprek in Ruurlo was op uitnodiging van de provincie. Insteek was persoonlijk kennis te maken tussen projectorganisatie en belangenorganisaties en elkaars standpunten te verkennen in een open gesprek. Er is bijgepraat over ontwikkelingen in het beleid van de provincie de laatste jaren rond verkeersveiligheid en bomen. Er is ook gepraat over de ontwikkelingen die te verwachten zijn in relatie tot het nieuwe coalitieakkoord van de provincie dat op 27 mei bekend werd gemaakt. Thema’s die onder andere aan de orde kwamen waren nut en noodzaak en het hoe van herstel van de cultuurhistorische laanstructuur. Daarnaast zijn de eerste ideeën geopperd over technische maatregelen om bomen te behouden. Er is door iedereen de wens uitgesproken om op korte termijn duidelijkheid te krijgen, ook om blijvende onrust in de omgeving weg te nemen.

Onderzoeken

Op dit moment onderzoekt de provincie opnieuw de vitaliteit van de bomen. Dit heeft te maken onder andere met de droogte afgelopen zomer en de termijn van de werkzaamheden. Daarnaast wordt gekeken naar opties voor verplanten van bomen als alternatief voor kap en herplant. Tot slot wordt nog een keer gekeken naar mogelijkheden voor geleidrails.

Onderhoud schuift door naar 2020

Het geplande groot onderhoud aan de N319 wordt doorgeschoven naar 2020. Hierdoor heeft de provincie voldoende tijd voor het vervolgparticipatieproces. Met de gemeente Berkelland wordt overlegd wat dit betekent voor de procedure van de kapvergunning.

Relatie met burgerinitiatief

Het Burgerinitiatief ‘Stop bomenkap N-wegen’ is een apart onderwerp. Provinciale Staten beslissen hoe en wanneer zij dit willen bespreken. Eerst komt er een besluit of het Burgerinitiatief als zodanig wordt erkend, daarna volgt de inhoudelijke bespreking. Naar verwachting nog voor de zomervakantie.