Pilot alternatief vervoer verlengd met één jaar

Lochem – De pilot alternatief vervoer wordt verlengd met één jaar. Dit heeft het college van B&W besloten. Inwoners van de gemeente Lochem kunnen sinds maart 2018 gebruik maken van een 4-persoons elektrische deel-auto met chauffeur. Dit als alternatief wanneer er geen regulier openbaar vervoer beschikbaar is. Betrokken partijen zijn tevreden over de nieuwe vervoersservice. Daarom is besloten om de pilot te verlengen.

Service voor korte ritjes binnen of net buiten de gemeente
De service is bedoeld voor de korte ritjes binnen de gemeente of naar plekken net buiten de gemeentegrenzen. Denk aan vervoer naar school in Holten of een rit naar het station. Maar ook aan een supermarktbezoek of sociale activiteiten binnen de gemeente Lochem.

Gemeente Lochem wil nieuwe vervoersconcepten ondersteunen
Aanleiding van de pilot met deze vervoersservice is de beperkte dienstregeling van buslijn 54 en het wegvallen van het deel tussen Laren en Holten. Daarnaast speelt mee dat het hele openbaarvervoersysteem onder druk staat en dat de gemeente Lochem initiatieven voor nieuwe vervoersconcepten wil ondersteunen. De proef is een samenwerking van LochemEnergie, VAB, Superrr Almen, Wakker Laorne en gemeente Lochem. De pilot heeft nu ruim een jaar gedraaid en is inmiddels door betrokken partijen geëvalueerd.

Alle betrokken partijen zijn tevreden met de resultaten tot nu toe
In de loop van het jaar is het gebruik van de dienst steeds meer toegenomen, gebruikers zijn tevreden over de dienst en er zijn veel verschillende gebruikers. Afgesproken is dat inwoners van Lochem ook het komende jaar gebruik kunnen blijven maken van de elektrische deelauto met chauffeur. Bovendien wordt gekeken of de service uitgebreid kan, zodat het aantal gebruikers toeneemt. De gemeente Lochem steunt de dienst dit jaar nog financieel. Het doel is om er uiteindelijk een zelfstandige en permanente voorziening van te maken.