Aanpassingen chicane Barchemseweg Lochem na analyse verkeerssituatie

De chicane aan de Barchemseweg in Lochem, ter hoogte van de Hessenweg, wordt aangepast. De afgelopen jaren zijn er bij de chicane ongelukken gebeurd. De chicane voldoet aan de inrichtingseisen, maar toch zijn er andere factoren in het wegbeeld en omgeving aanwezig die voor de weggebruiker een onduidelijke situatie oplevert. Dit blijkt uit de Human Factors Analyse die is gemaakt.

Vijf ongevallen in vijf jaar geregistreerd
De chicane ligt net op de overgang van de provinciale weg en de gemeente Lochem (N312). In de afgelopen vijf jaar zijn er vijf ongevallen geregistreerd. Uit getuigenissen lijken buiten deze geregistreerde ongevallen vaker incidenten en ongevallen plaats te vinden. Naar aanleiding van de ongevallen hebben omwonenden contact opgenomen met de gemeenteraad. Het CDA heeft toen schriftelijke vragen gesteld. Voor verantwoordelijk wethouder Eric-Jan de Haan was dit voldoende aanleiding om de situatie bij de chicane te laten beoordelen.

Zichtbaarheid wegverloop en wegverloop belangrijkste probleem
Met behulp van een dashcam zijn zowel in de avond als met daglicht rijlijnfilmpjes gemaakt. Uit de analyse van de filmpjes blijkt dat de zichtbaarheid van het wegverloop en het wegverloop zelf, het belangrijkste probleem vormt. Als een weggebruiker Lochem uit rijdt dan is het wegverloop slecht zichtbaar. Dit geldt ook voor de verkeersgeleider. Verder zit er een knik in het verloop. Als je Lochem in rijdt is het wegverloop ook slecht zichtbaar, met name in het donker. Daarnaast is er bij het binnenrijden van de bebouwde kom veel afleiding.

Aanpassingen richten zich met name op wegverloop en afleiding
De gemeente neemt de aanbevelingen uit de verkeersanalyse over en zorgt dat de chicane wordt aangepast. Zo verdwijnen alle informatie- en reclame-uitingen in de omgeving van de chicane, omdat dit voor afleiding zorgt. Dit geldt voor de informatie in het bebouwde kom bord als de reclame op de mediapaal. De markering en de zichtbaarheid van de middengeleiders worden verbeterd. De gemeente laat bijvoorbeeld de banden reflecterend maken. De knik bestaat straks niet meer, omdat de markering tussen de fietsstrook en de rijbaan wordt aangepast. Ook volgen er aanpassingen aan de borden op de middengeleider.

Gemeente Lochem tevreden over verkeersanalyse
Als de noodzaak er is, dan wil de gemeente Lochem in de toekomst vaker een verkeersanalyse maken van gevaarlijke verkeerspunten. De zogenoemde Human Factors Analyse zorgt voor een beoordeling op vijf onderwerpen: Verwachten, Waarnemen, Begrijpen, Kunnen en Willen. De analyse zorgt voor een gestructureerd beeld van de verkeerssituatie ter plaatse.

Werkzaamheden nog voor de zomer uitgevoerd
De gemeente Lochem gaat in afstemming met Circulus-Berkel bovenstaande maatregelen nog voor de zomer uitvoeren.