Koninklijke Erepenning voor Vereniging Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth

Harfsen – Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan heeft Vereniging Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth een Koninklijke Erepenning gekregen. Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve reikte de Koninklijke Erepenning uit tijdens het officieel gedeelte in het Dorpshuus Hoeflo.

De vereniging behartigt de belangen van inwoners van de kernen van Harfsen en Kring van Dorth en de nabije omgeving. Het doel van deze vereniging is onder andere het bevorderen van het leefklimaat en leefbaarheid, het geven van leiding/steun aan sociale, culturele, educatieve, recreatieve en sportieve activiteiten en het bevorderen van een goede band tussen bewoners en het stimuleren tot meedenken en meedoen. Ook adviseert de vereniging de gemeente Lochem en andere overheidsinstellingen en is betrokken bij ontwikkelingen in de kernen. Hiernaast werkt de vereniging samen met andere organisaties en instellingen om de doelen te bereiken. De vereniging heeft ongeveer 500 leden, waarvan 40 actieve vrijwilligers. Deze vrijwilligers zitten in het bestuur en de verschillende commissies.

Respect en waardering
Een Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen of aan sportverenigingen die het vijftigjarig bestaan of een volgende 25 jaar vieren. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.