Provincie Gelderland geeft subsidie voor 80 elektrische deelauto’s

Provincie – De provincie Gelderland wil dat zoveel mogelijk Gelderlanders gebruik maken van elektrische auto’s. Daarom komt er een subsidie om voor meer elektrische deelauto’s te zorgen. De regeling gaat in vanaf 1 mei en komt op 5000 euro per auto.

Betaalbaar voor iedereen

In totaal stelt de provincie geld beschikbaar voor het exploiteren van 80 elektrische deelauto’s. De regeling is niet bedoeld voor particulieren, maar bedrijven die meerdere deelauto’s aanbieden. De Provincie ziet in autodelen een goede manier om elektrisch rijden voor iedereen betaalbaar te maken.

Elektrische auto’s zijn duurder

Elektrische auto’s zijn nog fors duurder dan vergelijkbare fossiele auto’s. Dat maakt het lastig om de exploitatie van elektrische deelauto’s winstgevend te maken. Ter vergelijking: voor een periode van vier jaar, waarbij je 20.000 km per jaar rijdt, zijn de kosten voor een elektrische auto ongeveer 10.000 euro hoger dan voor een benzineauto. Dit komt vooral doordat elektrische auto’s duurder zijn in aanschaf. Met de subsidie van 5.000 euro per auto, halveert de provincie dit verschil inkosten. Een aanvraag moet gaan om minimaal 2 en maximaal 10 elektrische auto’s.

Energiecoöperaties

Niet alleen bedrijven, maar ook energiecoöperaties kunnen de subsidie aanvragen. De energiecoöperatie LochemEnergie is enkele jaren geleden als eerste gestart methet aanbieden van deelauto’s. Onder de naam Elektrip bieden ze nu elektrische deelauto’s aan in de kernen Almen, Eefde en Lochem. Samen met CoöperatieAuto in Rivierenland wordt nu ook in Culemborg ervaring opgedaan met elektrische deelauto’s.

Eerste stap naar 1000 elektrische deelauto’s

Vanuit het Gelders Energieakkoord hebben deze energiecoöperaties het initiatief genomen om een projectvoorstel uit te werken met als doel 1.000 elektrische deelauto’s in Gelderland. Samen met hen is deze subsidieregeling ontwikkeld als eerste stap naar 1.000 elektrische deelauto’s.